Öğretim Planı

Ders Tanımı ve İçerikleri

AIT 1101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Dersin Amacı:
1- Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, hür demokratik ve laik nesillerin yetiştirilmesi 2- Türk gençliğine, milli tarih şuuru ve güveni kazandırılması 3- Türk çağdaşlaşmasının temel dinamiklerinin

Dersin İçeriği:
1- Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi dersinin okutulmasının amacı 2- Osmanlı Devletinin yıkılış sebepleri 3- I. Dünya Savaşı ve sonuçları 4- İşgaller ve Mustafa Kemal Paşa’nın tepkisi 5- Misak-I Milli ve T.B.M.M.’nin açılması 6- Savaşlar ve Lozan Antlaşması

TDL 1111

Türk Dili

Dersin Amacı:
Bu dersin genel amacı; bireylere dinlediklerini ve okuduklarını incelik ve derinlikleriyle kavratmak; Türk dilinin zengin, köklü ve üretken bir dil olduğunu göstermek; dil sevgisi ve bilinci uyandırmak; okuma zevki ve alışkanlığı kazandırmak; Türk toplumunun temel değerlerini benimsetmek; kısaca bireylerin düşünme ve iletişim becerilerini geliştirmektir.

Dersin İçeriği:
Lisans ve ön lisans eğitimini alan her öğrenciye, ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak ve ana dili bilincine sahip gençler yetiştirmektir. Dil ve kültür, yeryüzündeki diller, tarih boyunca Türklerin kullandıkları alfabeler, Türk dilinin tarihî dönemleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, ses bilgisi, biçim bilgisi, kelime türleri: isimler, fiiller, zarflar, edatlar, bağlaçlar, ünlemler, imlâ kuralları ve noktalama işaretleri.

YDI 1121

Yabancı Dil - İngilizce I

Dersin Amacı:
Birinci sınıf öğrencilerine temel İngilizce bilgisini kavratmak.

Dersin İçeriği:
Başlangıç seviyesinde kelime, dilbilgisi ve dört yetiyi kazandırmak.

BLG 1103

Programlama Temelleri

Dersin Amacı:
Algoritma ve programlama temel kavramları ve mantığı verilerek, yapısal programlama dili Pascal program geliştirme ortamını kullanma becerisine ve program geliştirme bilgisine temel seviyede sahip olmak

Dersin İçeriği:
Algoritma ve programlama mantığı, algoritmalar, akış diyagramları, Pascal Programlama dili geliştirme ortamı, Pascal programlama dili ile program geliştirme

BLG 1105

Web Tasarımının Temelleri

Dersin Amacı:
Bu ders ile öğrenciye; WEB projesi için HTML işlemlerini yapma yeterlikleri kazandırılacaktır.

Dersin İçeriği:
İnternet ve web tanımları, HTML temel etiketleri, metin ve görünüm etiketleri, bağlantı(köprü) oluşturma, tablo işlemleri, formlar, çerçeveler, çoklu ortam, stil şablonu(css) temelleri, stil şablonu(css) özellikleri, stil şablonu(css) menü işlemleri, tarayıcı sorunları

BLG 1101

Matematik I

Dersin Amacı:
Öğrenciye, mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini işine uygulayabilme yeterliği kazandırmak.

Dersin İçeriği:
Küme, Sayılar,Modüler aritmetik , Cebir kavramı,Polinom kavramı ve polinomlarla işlemler Oran ve orantı kavramları ve uygulamaları,Denklemler Eşitsizlikler,Fonksiyonlarda temel işlemler,Fonksiyon çeşitleri, Parabol ve grafiği Parçalı doğrusal fonksiyon ve grafiği,Mutlak değer fonksiyonu ve grafiği,Üstel fonksiyonlar, Logaritma

BLG 1107

Grafik ve Animasyon I

Dersin Amacı:
Bu ders ile öğrenci; İnternet ortamında çalışabilen programlar yazma yeterlikleri kazandırılacaktır.

Dersin İçeriği:
Program Giriş Ayarları Araç Paneli Araç Paneli Vektör Araçları Vektör Araçlar Metin Düzenleme İşlemleri Renk, Kontur ve Dolgu Uygulamaları Canlı Filtreler Canlı Filtreler Katman İşlemler Katman İşlemler Dilimler ve Etkin Bölgeler Düğmeler ve Açılır Menüler Sayfalar Hareketli Resimler Slayt Gösterisi Optimizasyon ve Dışa Aktarma WEB Tasarım Editörü ile Çalışma

BIL 1111

Mobil Cihazlar ve Uygulamaları

Dersin Amacı:
Mobil uygulamalar geliştirebilme. Mobil cihazları tanıma. Mobil uygulama geliştirme ortamlarını tanıma. Temel bilesenleri kullanabilme ve görsel açıdan düzenleyebilme. Bilesenlerin özelliklerini ve olaylarını kullanabilme. Program yazımında degiskenler, kontrol deyimleri ve döngüler kullanabilme.

Dersin İçeriği:
Mobil programlama editörü kurma ve ayarlarını yapma, bileşenleri tanıma ve kullanabilme, uygulama geliştirebilme.

AIT 2102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Dersin Amacı:
1- Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, hür demokratik ve laik nesillerin yetiştirilmesi 2- Türk gençliğine, milli tarih şuuru ve güveni kazandırılması 3- Türk çağdaşlaşmasının temel dinamiklerinin kavratılması

Dersin İçeriği:
1- Atatürk İnkılapları 2- Atatürk İlkeleri 3- Tek Parti Dönemi 4- Çok Partili Hayata Geçiş 5- 1950 ve Sonrasındaki Siyasi Gelişmeler

TDL 2102

Türk Dili

Dersin Amacı:
Bu dersin genel amacı; bireylere dinlediklerini ve okuduklarını incelik ve derinlikleriyle kavratmak; Türk dilinin zengin, köklü ve üretken bir dil olduğunu göstermek; dil sevgisi ve bilinci uyandırmak; okuma zevki ve alışkanlığı kazandırmak; Türk toplumunun temel değerlerini benimsetmek; kısaca bireylerin düşünme ve iletişim becerilerini geliştirmektir.

Dersin İçeriği:
Lisans ve ön lisans eğitimini alan her öğrenciye, ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak ve ana dili bilincine sahip gençler yetiştirmektir.

YDI 2102

Yabancı Dil-İngilizce

Dersin Amacı:
Birinci sınıf öğrencilerine temel İngilizce bilgisini kavratmak.

Dersin İçeriği:
Başlangıç seviyesinde kelime, dilbilgisi ve dört yetiyi kazandırmak.

EDE 1112

Endüstriye Dayalı Eğitim I

Dersin Amacı:
Öğrencilerimize okulda öğrendikleri kuramsal bilgileri uygulama alanına geçirme, iş hayatında deneyim kazanma ve kurumların işleyişlerini tanıma imkanı sağlamaktır.

Dersin İçeriği:
Öğrencinin ilgili sektörlerde yapacağı pratik ve uygulamalı eğitimdir. Toplam 20 iş gününü kapsamaktadır. Öğrencilerin; iş yerlerindeki eğitim, uygulama ve stajları, Yüksek Öğretim Kurulunun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yapılır. Mesleki konularda eğitim ve uygulama yaptırılarak iş tecrübesi kazanımı amaçlanmaktadır. Koordinatör öğretim elemanı gözetiminde eğitim ve uygulamalar yürütülür. İşyerinden gelen değerlendirme formları incelenerek, staj eğitim, uygulama ve çalışma komisyonu tarafından değerlendirme yapılır.

BLG 1109

Veri Tabanı I

Dersin Amacı:
Veri tabanı tasarlayabilme, oluşturabilme, sorgulama yapabilme, veri tabanı yönetimsel fonksiyonlarını kullanabilme

Dersin İçeriği:
Veri tabanı yönetebilmek, tablo ve diyagramlarla ilgilenebilmek, performans analizi ve iyileştirmeler yapabilmek

BIL 1106

Bilgisayar Donanımı

BLG 1102

Matematik II

Dersin Amacı:
Öğrenciye, mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini işine uygulayabilme yeterliği kazandırmak.

Dersin İçeriği:
Matrisler,Trigonometrik fonksiyonlar,Temel trigonometri,Temel trigonometri,Türev,Ara Sınav,Türev,Fonksiyon grafikleri,İntegral,integralin alan hacim ve ağırlık merkezi,İntegralin alan hacim ve ağırlık merkezi hesaplamaları, Süreklilik Temel trigonometri,Limit,Denklem sistemleri,Matrisler

BLG 1104

Görsel Programlama I

Dersin Amacı:
Görsel bir programlama dilini kurabilme ve kullanabilme. Görsel programlama arayüz (IDE) ortamını tanıyabilme. Nesnel programlama yapısını yapısal programlamadan ayırt edebilme. Temel bilesenleri kullanabilme ve görsel açıdan düzenleyebilme. Bilesenlerin özelliklerini ve olaylarını kullanabilme. Program yazımında degiskenler, kontrol deyimleri ve döngüler kullanabilme. Nesnel bir dili kullandıktan sonra sınıf ve nesne kavramı ile ilgili terim ve tanımlamaları kavrayabilme ve kullanabilme.

Dersin İçeriği:
Görsel programlama editörü kurma ve ayarlarını yapma, formlar ve özellikleri, standart nesneler, giriş ve mesaj pencereleri, diyalog pencereleri, gelişmiş nesneler, operatörler, fonksiyonlar, karar yapıları ve döngüler, diziler, grafik uygulamaları, raporlama

BLG 2103

Ağ Temelleri

Dersin Amacı:
Ağ yapısını hazırlamak, ağ bağlantılarını yapılandırmak gibi Ağ işlemlerinin yapılması ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği:
Bilgisayar Ağları Ağ Kabloları Ağ Adresleme Paylaşım ve Güvenlik Ağ Çevre Birimleri

BLG 1110

Veri Tabanı II

Dersin Amacı:
Veri tabanı tasarlayabilme, oluşturabilme, sorgulama yapabilme, veri tabanı yönetimsel fonksiyonlarını kullanabilme

Dersin İçeriği:
Veri tabanı yönetebilmek, tablo ve diyagramlarla ilgilenebilmek, performans analizi ve iyileştirmeler yapabilmek

BLG 2109

Görsel Programlama II

Dersin Amacı:
Görsel bir programlama dilini kurabilme ve kullanabilme, yeni bileşenler oluşturabilme ve geliştirebilme, bileşenleri dinamik olarak oluşturabilme, bileşenleri ileri düzey kullanabilme, görsel programlama ile veritabanı uygulamaları geliştirebilme, değişik veri tabanı sunucularına ulaşım sağlayabilme, uygulama dağıtım paketleri hazırlayabilme

Dersin İçeriği:
Veri tabanı bağlantısı, veri listeleyebilme ve işleyebilme, basit ve istatistiksel sorgulamalar, veritabanından grafikler elde edebilme raporlayabilme, bileşen oluşturabilme ve ekleyebilme, yardım dosyaları hazırlayabilme, veritabanı kurulum seti hazırlayabilme, program kurulum seti hazırlayabilme

BLG 1106

İnternet Programcılığı I

Dersin Amacı:
PHP dilini kullanarak dinamik web programlama tekniklerini öğrenmek, sunucu taraflı web uygulamaları geliştirmeyi öğrenmek, PHP dili ile dosya ve oturum yönetimi uygulamaları gerçekleştirmek, MySQL veritabanını tanımak ve PHP ile birlikte kullanımını anlamak

Dersin İçeriği:
PHP´ye Giriş, Diziler, Sabitler, Operatörler, Kontrol Yapıları, String Fonksiyonları, Zaman, Mat. ve Değişken Fonk., Diğer Hazır Fonksiyonlar, Dosya ve Klasör İşlemleri, PHP İle Oturum Yönetimi, MySQL´e Giriş, PHP´de MySQL Fonksiyonları, PHP ile MySQL Kullanımı, Örnek Uygulamalar

BLG 2203

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Dersin Amacı:
Bu derste öğrenciye; araştırma yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği:
Araştırma Konularını Seçme, Kaynak Araştırması Yapma, Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme, Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme, Sunuma Hazırlık Yapma, Sunumu Yapma

BLG 2105

İnternet Programcılığı II

Dersin Amacı:
Web sitesi hazırlayabilmek için gerekli temel programlama bilgisinin verileceği bu derste İnternet ve özellikle de web kavramının içinde bulundurduğu teknolojiler ile bu teknolojilere teorik ve pratik yaklaşımlar incelenecektir. Öncelikle web tasarım ilkelerinden başlanarak tasarım, renk, tipografi gibi işin sanatsal altyapısı verilecek, daha sonra HTML´in doğuşu, gelişimi, kullanılan yardımcı programlar ve temel doküman yapısına değinildikten sonra HTML komutlarına giriş yapılacaktır. 5 hafta sürecek olan HTML konularından sonra HTML ile birlikte kullanılan teknolojilere geçilerek sırasıyla DHTML, CSS ve Javascript konularında temel bilgiler verilecektir. Son 5 haftada ise dinamik web sayfaları için kullanılabilecek teknolojilerden yaygın bir tanesi olan Active Server Pages (ASP) işlenecektir. Temel özellikler ve kurulum gibi bilgilerle başlayacak olan ASP bölümü; programlama yapısı, komutlar ve nesnelerle devam ederek veritabanı işlemleri ile son bulacaktır.

Dersin İçeriği:
Web Tasarım İlkeleri, Web Kavramı ve HTML´e Giriş, HTML Komutları, Eklentiler ve DHTML (Dynamic HTML), CSS (Cascaded Style Sheets), JavaScript, ASP

BIL 2106

Sistem Analizi ve Tasarımı

Dersin Amacı:
Bu ders ile öğrenci; edindiği mesleki bilgi birikimini kullanarak sektörde uygulanabilir bir projeyi tüm ayrıntılarıyla oluşturabilecektir.

Dersin İçeriği:
Entegre bir çalışma yapabilme ve çalışmayı belirleyebilme; seçilen çalışma ile ilgili çözüm önerileri sunabilme ve bunu işlem basamakları halinde yazabilme; yazılımın veya çalışmanın çıktılarını planlayabilme, derleyip düzenleyebilme; kağıt üzerinde yapılan tüm hazırlıkları bilgisayar ortamına aktarabilme; bilgisayar ortamında yapılan çalışmaları bir gruba veya sınıfa sunabilme. Bunun için gerekli ek yazılımları kullanabilme.

EDE 2112

Endüstriye Dayalı Eğitim II

Dersin Amacı:
Öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek, laboratuar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, görev yapacakları iş yerlerindeki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon ve üretim sürecini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamaktır.

Dersin İçeriği:
Bulunduğu endüstri kolunda alanıyla ilgili bakım onarım ve montaj uygulamarı yapmak

BLG 2107

Sunucu İşletim Sistemi

Dersin Amacı:
Sunucu işletim sistemi kavramları, Sunucu işletim sisteminin yapısı, Sunucu işletim sistemi kurmak, işletim sistemi yönetimsel araçları kullnamak, işletim sistemi yardımcı programları kurmak, erişim denetimi, ağ ayarları konusunda Etkin çalışabilme becerilerinin kazandırılması.

Dersin İçeriği:
Sunucu İşletim Sistemi Sunucu İşletim Sistemi Yönetimi Dosya Sistemi Disk Kümeleme Sistemleri (Raid) Disk Kümeleme Sistemleri (Raid) Dosya ve Dizin Yönetimi Veri Paylaşımı ve Güvenliği Yedekleme ve Geri Yükleme Active Directory Yapısı Kullanıcı Grupları Hesabı Oluşturma ve Yönetimi Gelişmiş Hesap Yönetimi Tcp/Ip Ağları Ağ Yazdırma Hizmetleri Dhcp Hizmeti Wıns Hizmeti Dns Hizmeti

BED 1131

Beden Eğitimi I

Dersin Amacı:
Yaşam boyunca fiziksel aktivite bilinci gelişmiş, egzersiz yapabilme bilgi ve becerisine sahip, uygun sosyal beceri geliştirmiş, yaratıcı, işbirliği yapabilen, sorumluluk sahibi bireyler olarak gelişimlerini desteklemek.

Dersin İçeriği:
Egzersiz öncesi fiziksel ve psikolojik hazırlığın yararları ve çeşitleri. Egzersiz ve günlük hayatta süresince karşılanabilecek problemlere karşı temel ilk yardım eğitiminin verilmesi. Açık alan yürüyüşleri (farklı zemin açılarına organizmanın uyumu; kaynaşma, kendi hareket sınırlarının ve solunum-dolaşım sisteminin sınırlarının farkındalığı). Hareketli yaşamın sağlığa etkileri ve bilişsel-duyuşsal-devinişsel gelişime etkilerinin açıklandığı teorik anlatımları kapsayan dersler. Takım Sporlarında; voleybol, basketbol, futbol vb temel teknik öğrenimi. Sınıflar ve/veya bölümler arası müsabaka etkinlikleri.

GSM 1131

Güzel Sanatlar I

Dersin Amacı:
Öğrencinin; müziğin insan hayatındaki önemini, müzik kültürümüzün zenginliğini, ulusal müziğimizin özelliklerini bilmesini, kendi sesini tanımasını ve bilinçli şekilde kullanmasını, bireysel ve toplu şarkı söyleme kurallarını öğrenmesini, ulusal çalgıları tanımasını ve farklılıklarını algılamasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği:
Müzik kültürümüz, ulusal müzik türlerimiz, ozanlarımız, insan sesinin oluşumu, dönüşümü, çeşitleri, doğru konuşma ve şarkı söyleme kuralları ve ulusal çalgılarımız.

UYK 1101

Üniversite Yaşam Kültürü

Dersin Amacı:
Bu dersin genel amacı öğrencilere üniversiteyi tanıtmak, üniversitemizin misyon, vizyon ve değerlerini anlatmak, bilimsel ve sosyal etkinliklerden nasıl yararlanılacağını göstermek

Dersin İçeriği:
Üniversitede yaşam,özgüven, atılganlık ve etkin dinleme,Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,Disiplin Cezaları, Disiplin Suçları,Sağlık, Sosyal, Kültürel Faaliyetler ve Barınma

TMY 1201

Meslek Etiği

Dersin Amacı:
Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır

Dersin İçeriği:
1.Etik ve ahlak kavramlarını İncelemek 2.Etik Sistemleri, 3-Meslek etiği, 4-Mesleki yozlaşma, 5-Sosyal sorumluluk

TMY 1202

Çevre Koruma

Dersin Amacı:
Çevre ve insan sağlığını koruma kuralları ve yasal sorumluluklar ile ilgili bilgi, beceri ve çevreye karşı duyarlı olma kültürü kazandırmaktır.

Dersin İçeriği:
Çevre kanunu ve yönetmelik bilgisi, Risk analizi, Atık depolama, Kişisel korunma önlemleri, Uluslararası Sağlık ve Güvenlik ikaz işaretleri, İşçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliği.

TMY 1203

İletişim

Dersin Amacı:
Dersi alan öğrencilerin iletişim kavramı, süreci ve türlerini açıklayabilmesi, kendi hayatında ve iş hayatında etkili iletişim kurabilmesi amaçlanmıştır.

Dersin İçeriği:
İletişim kavramı ve işlevleri, iletişim süreci ve unsurları, iletişim türleri, iletişimi engelleyen unsurlar ve aşma yolları, örgütsel iletişim, işlevleri, örgütsel iletişimi etkileyen faktörler, örgütsel iletişim biçimleri, dinleme ve empati

TMY 1204

İlk Yardım

Dersin Amacı:
İlk yardım gerektiren durumlarda bireyin yaşamını kurtarma, sakatlığını önleme ya da sınırlandırmak amacıyla bilinçli, doğru ve hızlı temel ilk yardım uygulamaları hakkında bilgi vermek.

Dersin İçeriği:
İlk yardım kavramı, önemi ve temel ilkeleri, temel yaşam desteği, yaralı kurtarma, taşıma ve primer değerlendirme, çeşitli yaralanma durumlarına göre ilk yardım uygulamaları, ilk yardım ile ilgili kurumlar ve doğal afetlerde ilk yardım.

BLG 1202

İş Sağlığı ve Güvenliği

Dersin Amacı:
Öğrencinin iş hayatında karşılacağı iş sağlığı ve güvenliğine yönelik tehlikeler ve riskler, risk değerlendirme, kontrol ve korunma yolları, mevzuat şartları, güvenli çalışma ortamı konularında temel bilgiler vermek ve iş güvenliği kültürü oluşturmaktır.

Dersin İçeriği:
İş sağlığı ve güvenliği genel kavram ve tanımları, iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili istatistikler, iş kazalarının nedenleri, çevrede ve binalarda güvenliği tehdit eden unsurlar, meslek hastalıkları, sınıflandırılması ve nedenleri, kaza şiddeti ve kaza sıklığı oranları, ilk yardım ve çeşitli yaralanmalarda uygulamaları, yangın ve yangından korunma, merdivenlerde güvenli çalışma, taşıma ve depolamada güvenlik önlemleri, risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliği.

BED 1132

Beden Eğitimi II

Dersin Amacı:
Yaşam boyunca fiziksel aktivite bilinci gelişmiş, egzersiz yapabilme bilgi ve becerisine sahip, uygun sosyal beceri geliştirmiş, yaratıcı, işbirliği yapabilen, sorumluluk sahibi bireyler olarak gelişimlerini desteklemek.

Dersin İçeriği:
Egzersiz öncesi fiziksel ve psikolojik hazırlığın yararları ve çeşitleri. Egzersiz ve günlük hayatta süresince karşılanabilecek problemlere karşı temel ilk yardım eğitiminin verilmesi. Açık alan yürüyüşleri (farklı zemin açılarına organizmanın uyumu; kaynaşma, kendi hareket sınırlarının ve solunum-dolaşım sisteminin sınırlarının farkındalığı). Hareketli yaşamın sağlığa etkileri ve bilişsel-duyuşsal-devinişsel gelişime etkilerinin açıklandığı teorik anlatımları kapsayan dersler. Takım Sporlarında; voleybol, basketbol, futbol vb temel teknik öğrenimi. Sınıflar ve/veya bölümler arası müsabaka etkinlikleri.

GSM 1132

Güzel Sanatlar II

Dersin Amacı:
Öğrenciye temel müzik eğitimi ve müzik genel kültür bilgileri sunarak müzik bilgi ve becerilerini geliştirmek ve kendisini müzikle ifade etme yeteneğini arttırmak.

Dersin İçeriği:
Müzik Türleri (dönemler, besteciler, özellikler) ve Temel Müzik Bilgileri (nota yazmanın doğası ve amacı, nota bilgisi) , ritim ve nüans bilgisi.

TET 1102

Teknoloji Tarihi

Dersin Amacı:
Teknolojiye ilişkin kavramları ve teknoloji üretiminin tarihsel aşamalarını belirleyebilmek

Dersin İçeriği:
Teknoloji tarihini okumayabilmek, icat aşamaları, bilim ve teknoloji politikalarına giriş, icadın anonim dönemi aşamaları, Ortaçağ’da Avrupa ve Avrupa dışı toplumlarda, İslam dünyasında ve Osmanlı’da bilim ve teknoloji, bilimsel devrim ve sonrası, modern teknolojinin bilimsel kökleri, İngiliz sanayi devrimi (kişisel mucitlerin doğuşu ve hızla çoğalması), 19. yüzyıl teknolojileri – kişisel mucitten kolektif, organize, kurumsal icatlar dönemine, 20. Yüzyılın önemli teknolojileri, modern teknolojilere toplu bir bakış

BIL 1224

İçerik Yönetim Sistemi

Dersin Amacı:
Bu ders ile öğrenci; içerik yönetim sisteminin kurulumu, site yönetimi ve sistem yönetim işlemlerini yapabilecektir

Dersin İçeriği:
İçerik Yönetim Sistemi Site Yönetimi İçerik Yönetimi Bileşen Yönetimi Eklenti Yönetimi Araçların Yönetimi

BIL 2225

C - Programlama I

Dersin Amacı:
Bu dersin amacı, öğrencilere güncel bir programlama dilini anlatmak

Dersin İçeriği:
C programlama dilinin yapısı. Editörün kullanımı. Veri tipleri ve Bellekte gösterimi. Kullanıcı tanımlı fonksiyonların Oluşturulması ve Fonksiyonlara parametre aktarımı. Dinamik diziler ve Belleğin dinamik olarak Kullanılması. Katarlar ve Katar Fonksiyonları. Katarlar üzerinde ve Bellek Alanında İşlem Yapan Fonksiyonlar.Pointerlar.

BIL 2227

Delphi I

Dersin Amacı:
1.Programlama dilini (Delphi) kurabilme ve kullanabilme. 2.Bileşen paleti, özellikler paleti ve araç çubukları paleti gibi ekran bölümlerini tanıyabilme. 3.Temel bileşenleri kullanabilme. Bileşenleri görsel açıdan düzenleyebilme. 4.Bileşenlerin özelliklerini ve olaylarını kullanabilme. 5.Program yazımında değişkenler, kontrol deyimleri ve döngüler kullanabilme. 6.Sınıf ve nesne kavramı ile ilgili terim ve tanımlamaları kavrayabilme ve kullanabilme.

BIL 2226

C - Programlama II

Dersin Amacı:
İşaretçi tip değişkenleri kavrayıp, tanımlayabilme; işaretçi aritmetiğini kullanabilme; grafik ortamına geçebilme ve temel grafik fonksiyonlarını kullanarak grafik oluşturabilme; değişik tipteki dosyaları tanımlayıp kullanabilme; programlama dilinin sağladığı olanakları kullanarak bilgisayar portlarını kullanıp kontrol edebilme konuları hakkında öğrencileri bilgilendirmek.

Dersin İçeriği:
İşaretçi tipi değişken kullanmanın önemi, İşaretçi tipi değişkenlerin tanımlanıp, kullanılması. İşaretçi aritmetiği İşaretçilerin diziler ile kullandırılması, İşaretçi tip fonksiyonlar, Hatasız olarak grafik ortamına geçilmesi, Grafik için gerekli kütüphanelerin yazılıma eklenmesi, Grafik komutları, Dosya türleri, dosyalarla ilgili (genel) ortak komutlar ve deyimler, Text ve binary dosyalarla ilgili (genel) ortak komutlar ve deyimler, Text dosyalarında dosya kayıt işlemleri. Binary dosyalarında dosya kayıt işlemleri. Paralel port kullanımı ve uygulamaları. Seri port kullanımı ve uygulamaları.

BIL 2228

Delphi II

Dersin Amacı:
1. Resim,şekil ve çizgi gibi grafiksel işlemleri, gerçekleştirebilme 2.veritabanını kavramak 3. Veri tabanı uygulamaları yapabilme. 4. SQL kullanabilme. 5. Değişik veri tabanı sunucularına ulaşım sağlama. 6. Kod ile registery işlemleri yapabilme 7. Internet yazılımları yapabilme.

BIL 2223

Sensörler

Dersin Amacı:
Bu derste, her çeşit algılayıcıyı, ilgili devrelerde kullanabilme bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği:
Sıcaklık Algılayıcıları, Nem Algılayıcıları, Hız Algılayıcıları, Titreşim Algılayıcıları, Konum Algılayıcıları, Yaklaşım Algılayıcıları, Basınç Algılayıcıları, Akış Algılayıcıları, Seviye Algılayıcıları, Darbe (Kuvvet) Algılayıcıları

CBU 2401

Girişimcilik

Dersin Amacı:
Dersin amacı, geleceğin yönetici ve girişimcilerine yeni fikir geliştirme, iş planı hazırlama, iş kurma, işi büyütme konularında bilgiler sunmaktır.

Dersin İçeriği:
Dersin içeriğinde, girişimcilik ilgili temel kavramlar ile satış ve reklam vb. konular oluşturur.

TMY 2201

Mesleki Matematik

Dersin Amacı:
Öğrenciye bu derste, üstel fonksiyonlar ve logaritmalar, limit ve süreklilik, türev ve integral ile ilgili matematiksel becerileri mesleklerinde uygulayabilme yeterlikleri kazandırılacaktır.

Dersin İçeriği:
Üstel fonksiyonlar Üstel fonksiyonların tanımı Logaritma Logaritmanın tanımı Limit Limit tanımı Süreklilik tanımı Türev Türev tanımı İntegral Integralin tanımı

TMY 2202

Kalite Güvencesi ve Standartları

Dersin Amacı:
Bu derste; öğrenciye, iş hayatında uygulayabileceği kalite güvencesi ve standartları ile ilgili yeterliliklerin ve kalite kültürünün kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği:
Standart ve standardizasyon, kalite ve kalite ile ilgili kavramlar, kalite güvencesi, uluslararası kalite ve yönetim sistemi standartları, toplam kalite yönetimi, tüketrici hakları, mesleki standartlar.

TMY 2203

Bİlgisayar Destekli Çizim

Dersin Amacı:
Bu derste; bilgisayar destekli teknik ve meslek resim çizme bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği:
Temel Çizim Yöntemleri, Verilen Bir Cismin Çizimi, Perspektif Resimden Görünüş Ve Kesit Çıkarma, Katmanlar, Renkleri ve Çizgileri, Programın Özellikleri, Çizim Ekranını, Ölçülendirme, Çizim Ekranını, Temel Çizim Komutları, Temel Tesisat Çizimi, Mimari Plan Üzerinde Tesisat Çizimi

GET 2201

Bilgisayarla Destekli Çizim

Dersin Amacı:
Yapının plan, kesit ve görünüşleri ile mimari ve betonarme detay çizimlerini CAD ortamında yapabilmek.

Dersin İçeriği:
CAD Sistemine Yönelik Temel Bilgiler, Koordinat Sistemleri, Çizim Geometrisi, CAD Sistemi İle Mimari Detay Çizimleri, CAD Sistemi ile Betonarme Elemanların Detay Çizimleri

GET 2205

Katı Atık Yönetimi

Dersin Amacı:
Katı atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde, doğrudan ve ya dolaylı bir şekilde alıcı ortama verilmesi, depolanması, taşınması ve uzaklaştırılması konusunda gerekli bilgilerin aktarılması

Dersin İçeriği:
Katı atık çeşitleri, katı atıkların çevreye etkileri, mevzuat ve yönetmelikler,Katı atıkların özellikleri, yönetimi, düzenli depolama yöntemleri

BLG 1112

Veri Yapıları

BLG 1113

Sosyal Sorumluluk

BLG 1111

İletişim ve Etik

BLG 1207

İşletme Yönetimi

BLG 1108

Grafik ve Animasyon II

BLG 1201

Mobil Programlama

BLG 2101

Nesne Tabanlı Programlama

MYO 2000

İş Yeri Uygulama Eğitimi

BLG 1203

Ofis Yazılımları

Celal Bayar Üniversitesi - Turgutlu Meslek Yüksekokulu - Bilgisayar Programcılığı