Çağrı Destek Hattı : 444 9 228

Duyurular

» Tümünü Gör

Bize Ulaşın

Çocuk Gelişimi Önlisans programı hakkında detaylı bilgi almak için çağrı destek hattımızdan yardım alabilirsiniz.


Kuruluş :
Salihli Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Programı eğitim-öğretime 2009 yılında başlamıştır. Bu program 2011 yılında yayınlanan MEGEP Projesi kapsamında Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri Bölümüne bağlı olarak eğitim-öğretim faaliyetine devam etmektedir.

Kazanılan Derece :
Çocuk Gelişimi Teknikeri - Mezun olan öğrenciye okul öncesinde öğretmen asistanı/özel eğitimde öğretmen asistanı programında ön lisans diploması verilir

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) :
Önlisans

Kabul ve Kayıt Koşulları :
Meslek liselerinin çocuk gelişimi bölümlerinden mezun olmak ve YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları :
Okulöncesi ve özel egitim kurumlarında, çocuk kliniklerindeki oyun odalarında tedavileri süren çocuklara gelişimleri doğrultusunda temel becerilerin kazandırılması, çocukların fiziksel, sosyal, duygusal, psikomotor becerileri, dil ve konuşma becerilerine, özbakım becerilerini yönelik etkinliklerle sanat etkinlikleri uygulayabilirler

Program Profili :
Okul öncesinde öğretmen asistanı/özel eğitimde öğretmen asistanı programı ders planında yer alan dersler, bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitim-öğretim ve staj uygulamalarını kapsar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) :
Okul öncesinde öğretmen asistanı/özel eğitimde öğretmen asistanı programında programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kız teknik ve meslek liseleri, ilköğretim okulları ile resmî ve özel kurumların kreş, yuva, anaokulu, ana sınıfı, gibi Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında, Rehabilitasyon Merkezleri, çocuk kulüpleri , özel eğitim kurumları ve kaynaştırma eğitimi yapılan sınıflarda istihdam edilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş :
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılır ÇOCUK GELİŞİMİ EĞİTİMİ VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMLRİNE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLİR

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme :
Teorik sınavlarda ders içeriğine uygun olarak çoktan seçmeli, boşluk doldurma, doğru yanlış ifadeli, karşılaştırmalı ve açık uçlu sınavlar ve proje hazırlama ve sunma şeklinde yapılmaktadır. Uygulamalı dersler ise uygulama sınavı ile değerlendirilmektedir.

Mezuniyet Koşulları :
Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur Dört Yarıyıl (Staj süresi dâhildir). (Programın toplam eğitim süresi 3000-3600 saat olmalıdır. Bu süre derslerdeki modüllerin toplam öğrenme süresini kapsar).

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) :
E-Öğrenme


Bölüm Olanakları :
İlgili derslerle ilgili teorik eğitimin yaplabileceği donanımlı derslikler mevcuttur. Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, Okul öncesinde öğretmen asistanı/özel eğitimde öğretmen asistanı bölümü ile ilgili kurumlar, meslek odaları ve meslek elemanları ile Öğretim elemanları rehberliğinde iş birliğine yönlendirilir.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi - Salihli Meslek Yüksekokulu - Çocuk Gelişimi Programı