Başvuru

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir. YGS6 puan türü ile yerleştirme yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar:

Çocuk Gelişimi Programına yapılan yatay geçiş başvuruları “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre değerlendirilmektedir.

Yurt İçi üniversitelerden geçişler için;

Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir dönem öğrenim görmek.
Öğrenim görülen üniversitede, bulunduğu dönemin sonuna kadar alınması öngörülen tüm dersleri alarak geçer not almış olmak.
100 üzerinden en az 60 veya 4.00 üzerinden en az 2.40 genel not ortalamasına sahip olmak.
Disiplin cezası almamış olmak.

Yurt Dışı Üniversitelerden Geçişler İçin;

Yükseköğretim Kurulu(YÖK) tarafından tanınan bir üniversitede öğrenim görmek.
Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir öğretim yılı (iki dönem) öğrenim görmek.
Öğrenim görülen üniversitede, bulunduğu dönemin sonuna kadar alınması öngörülen tüm dersleri alarak geçer not almış olmak.
100 üzerinden az 60 veya 4.00 üzerinden en az 2.40 genel not ortalamasına sahip olmak.
Disiplin cezası almamış olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları :
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 40 iş günü staj yapmış olmak zorunluluğu vardır.

Yönetmeliği okumak için tıklayınız

Celal Bayar Üniversitesi - Salihli Meslek Yüksekokulu - Çocuk Gelişimi