Öğretim Planı

Ders Tanımı ve İçerikleri

CGU 1131

Özel Eğitim I

Dersin Amacı:
Bu ders ile özel eğitim alanında eğitim alan öğrencinin özel eğitim alanı konusunda bilgi sahibi olmak yeterliliği kazandırılacaktır.

Dersin İçeriği:
Özel eğitim alanı ile ilgili bilgi sahibi olmak - Türkiye’de ve dünyadaki özel eğitim çalışmalar ı konusunda bilgi sahibi olmak - Görme engelliler hakkında bilgi sahibi olmak - İşitme engelliler hakkında bilgi sahibi olmak - Dil ve konuşma güçlüğü olan çocuklar hakkında bilgi sahibi olmak

CGU 1255

Psikolojiye Giriş

Dersin Amacı:
Sosyal bir bilim olarak psikolojinin çalışma alan ve kapsamının, çalışma yöntemlerinin tanıtılması. Psikoloji biliminin insanın duygu, düşünce âlemi ile davranışlarını anlamak için hangi kuramları geliştirdiği anlatılacaktır.

Dersin İçeriği:
Her insanın kendi kişisel gerçekliğiyle biricik-tek olduğu; insan davranışlarının anlaşılmasının bu nedenle kolay olmadığı; Psikoloji biliminin insan davranışlarını gözlemleyerek duygu ve düşünce dünyası hakkında fikir edinebileceği. Şimdiye kadar ne tür kuramlar geliştirildiği. Kuramların güçlü ve zayıf yönleri tartışılacaktır.

AIT 1101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Dersin Amacı:
1- Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, hür demokratik ve laik nesillerin yetiştirilmesi 2- Türk gençliğine, milli tarih şuuru ve güveni kazandırılması 3- Türk çağdaşlaşmasının temel dinamiklerinin kavratılması

Dersin İçeriği:
1- Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi dersinin okutulmasının amacı 2- Osmanlı Devletinin yıkılış sebepleri 3- I. Dünya Savaşı ve sonuçları

TDL 1111

Türk Dili I

Dersin Amacı:
Bu dersin genel amacı; bireylere dinlediklerini ve okuduklarını incelik ve derinlikleriyle kavratmak; Türk dilinin zengin, köklü ve üretken bir dil olduğunu göstermek; dil sevgisi ve bilinci uyandırmak; okuma zevki ve alışkanlığı kazandırmak; Türk toplumunun temel değerlerini benimsetmek; kısaca bireylerin düşünme ve iletişim becerilerini geliştirmektir.

Dersin İçeriği:
Lisans ve ön lisans eğitimini alan her öğrenciye, ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak ve ana dili bilincine sahip gençler yetiştirmektir. Dil ve kültür, yeryüzündeki diller, tarih boyunca Türklerin kullandıkları alfabeler, Türk dilinin tarihî dönemleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, ses bilgisi, biçim bilgisi, kelime türleri: isimler, fiiller, zarflar, edatlar, bağlaçlar, ünlemler, imlâ kuralları ve noktalama işaretleri.

YDI 1121

Yabancı Dil I

Dersin Amacı:
Birinci sınıf öğrencilerine temel İngilizce bilgisini kavratmak

Dersin İçeriği:
Başlangıç seviyesinde kelime, dilbilgisi ve dört yetiyi kazandırmak

CGU 1103

Öğrenme ve Öğretme Teknikleri

CGU 1113

Çocuk Gelişimi I

CGU 1143

Eğitimde Araç Gereç Geliştirme

AIT 1102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Dersin Amacı:
1- Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, hür demokratik ve laik nesillerin yetiştirilmesi 2- Türk gençliğine, milli tarih şuuru ve güveni kazandırılması 3- Türk çağdaşlaşmasının temel dinamiklerinin kavratılması

Dersin İçeriği:
1- Atatürk İnkılapları 2- Atatürk İlkeleri 3- Tek Parti Dönemi 4- Çok Partili Hayata Geçiş 5- 1950 ve Sonrasındaki Siyasi Gelişmeler

CGU 1102

Çocuk Gelişimi II

Dersin Amacı:
Bu dersin amacı öğrencilerin çocuk gelişimine ait temel kavramları tanımasını, çocuk gelişimin etkileyen faktörleri tanımasını ve çocuklarda sağlıklı gelişimi desteklemesini sağlamaktır.

Dersin İçeriği:
Çocuklarda kişilik gelişimini açıklayan kuramlar Sosyal gelişimi açıklayan kuramlar Cinsel gelişimi açıklayan kuramlar Duygusal gelişimi açıklayan kuramlar, çcuklarda sağlıklı gelişimin desteklenmesi

CGU 1112

Özel Eğitim II

Dersin Amacı:
ZİHİNSEL ENGELLİ, ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ, OTİZİMLİ, ÇOKLU YETERSİZLİĞİ OLAN, ÜSTÜN ZEKALI VE ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK

Dersin İçeriği:
ZİHİNSEL ENGELLİ, ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ, OTİZİMLİ, ÇOKLU YETERSİZLİĞİ OLAN, ÜSTÜN ZEKALI VE ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN TANILAMA,SINIFLANDIRMA,NEDENLERİ, ÖZELLİKLERİ

CGU 1122

Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı I

Dersin Amacı:
Sosyal bir bilim olarak psikolojinin çalışma alan ve kapsamının, çalışma yöntemlerinin tanıtılması. Psikoloji biliminin insanın duygu, düşünce âlemi ile davranışlarını anlamak için hangi kuramları geliştirdiği anlatılacaktır.

Dersin İçeriği:
Her insanın kendi kişisel gerçekliğiyle biricik-tek olduğu; insan davranışlarının anlaşılmasının bu nedenle kolay olmadığı; Psikoloji biliminin insan davranışlarını gözlemleyerek duygu ve düşünce dünyası hakkında fikir edinebileceği. Şimdiye kadar ne tür kuramlar geliştirildiği. Kuramların güçlü ve zayıf yönleri tartışılacaktır.

CGP 1162

Endüstriye Dayalı Eğitim (Staj)

Dersin Amacı:
Bu dersin amacı öğrencilerin okul öncesi eğitim kurumlarındaki ve özel eğitim kurumlarındaki çocukların gelişim özelliklerine uygun etkinlik, günlük plan hazırlayabilme ve uygulamada kullanabilme.

Dersin İçeriği:
Okulöncesi eğitim kurumlarındaki ve özel eğitim kurumlarının işleyişi ve eğitim programları Okulöncesi eğitim kurumlarındaki ve özel eğitim kurumlarının görevleri Çocukların gelişim özelliklerine günlük plan ve uygun etkinlik hazırlanması Okulöncesi eğitim kurumlarındaki ve özel eğitim kurumlarında kullanılan araç-gereç ve materyallerin özellikleri Aile katılımı çalışmaları ve aile işbirliği

TDL 1112

Türk Dili II

Dersin Amacı:
Bu dersin genel amacı; bireylere dinlediklerini ve okuduklarını incelik ve derinlikleriyle kavratmak; Türk dilinin zengin, köklü ve üretken bir dil olduğunu göstermek; dil sevgisi ve bilinci uyandırmak; okuma zevki ve alışkanlığı kazandırmak; Türk toplumunun temel değerlerini benimsetmek; kısaca bireylerin düşünme ve iletişim becerilerini geliştirmektir.

Dersin İçeriği:
Lisans ve ön lisans eğitimini alan her öğrenciye, ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak ve ana dili bilincine sahip gençler yetiştirmektir.aları ve aile işbirliği

YDI 1122

Yabancı Dil II

Dersin Amacı:
Birinci sınıf öğrencilerine temel İngilizce bilgisini kavratmak.

Dersin İçeriği:
Başlangıç seviyesinde kelime, dilbilgisi ve dört yetiyi kazandırmak

CGU 2151

Davranış Yönetimi

CGU 1253

Kaynaştırma Eğitimi

CGU 1132

Çocuk Edebiyatı ve Medya

CGU 2123

Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı II

Dersin Amacı:
Bu dersin amacı öğrencilerin çocuklarda sık yaşanan uyum ve davranış sorunlarını tanıması, okulda ve ailede gerekli önlemleri alabilmesini sağlamaktır.

Dersin İçeriği:
Çocuklarda sık yaşanan uyum ve davranış sorunlarının sınıflandırılması Çocuklarda sık yaşanan uyum ve davranış sorunlarının tedavi yolları Çocuklarda sık yaşanan uyum ve davranış sorunlarının önlenmesi

CGU 2115

Özel Gereksinimli Çocuklar ve Eğitimleri

CGU 2155

Çocuk ve Drama

CGU 2105

Çocukta Sanat ve Yaratıcılık

CGU 2146

Çocukla İletişim

CGP 2184

Endüstriye Dayalı Eğitim (Staj)

Dersin Amacı:
Okulöncesi eğitim kurumlarındaki çocukların gelişimlerini destekleyebilme, özel eğitim kurumlarındaki çocukların gelişimlerini destekleyebilme, uygulama kurumundaki çocukların gelişim özelliklerine uygun etkinlik, günlük plan hazırlayabilme ve uygulamada kullanabilme ve uygulamada kullanılacak materyalleri hazırlayabilmektir.

Dersin İçeriği:
Çocukları tüm gelişim alanları açısından gözlemleyebilme, Okulöncesi eğitim kurumlarındaki çocukların gelişimlerini destekleyebilme, Özel eğitim kurumlarındaki çocukların gelişimlerini destekleyebilme, Çocuk kliniklerindeki oyun odalarında tedavileri süren çocukların gelişimlerini destekleyebilme, Uygulama kurumundaki çocukların gelişim özelliklerine uygun etkinlik, günlük plan hazırlayabilme ve uygulamada kullanabilme , Yaratıcı ve farklı etkinlikleri geliştirerek, özel öğretim yöntemleri ile uygulayabilme, Aileye yönelik çalışmalar yapabilme,

CGU 2116

Okul Öncesi Dönemde Matematik Öğretimi

CGP 2126

Seminer

CGP 2136

Okul Öncesi Eğitim Kurum Uygulama

CGP 2156

Özel Eğitimde Uygulama

CGU 2176

Çocuk ve Oyun

BED 1131

Beden Eğitimi I (Teknik Olmayan)

Dersin Amacı:
Yaşam boyunca fiziksel aktivite bilinci gelişmiş, egzersiz yapabilme bilgi ve becerisine sahip, uygun sosyal beceri geliştirmiş, yaratıcı, işbirliği yapabilen, sorumluluk sahibi bireyler olarak gelişimlerini desteklemek.

Dersin İçeriği:
Egzersiz öncesi fiziksel ve psikolojik hazırlığın yararları ve çeşitleri. Egzersiz ve günlük hayatta süresince karşılanabilecek problemlere karşı temel ilk yardım eğitiminin verilmesi. Açık alan yürüyüşleri (farklı zemin açılarına organizmanın uyumu; kaynaşma, kendi hareket sınırlarının ve solunum-dolaşım sisteminin sınırlarının farkındalığı). Hareketli yaşamın sağlığa etkileri ve bilişsel-duyuşsal-devinişsel gelişime etkilerinin açıklandığı teorik anlatımları kapsayan dersler. Takım Sporlarında; voleybol, basketbol, futbol vb temel teknik öğrenimi. Sınıflar ve/veya bölümler arası müsabaka etkinlikleri.

GSH 1131

Güzel Sanatlar - Halk Oyunları I (Teknik Olmayan)

Dersin Amacı:
Öğrencilere; Türk Halk Oyunları yöre bilgileri, sahne teknikleri, Türk Halk Bilimi, Ritmik Hareket Beceri, Geleneksel Türk Giyim Kuşamı ile bu dersleri destekleyici oyun eğitimi, Kültür ve Öğretim Yöntemleri dersleri verilmektedir.

Dersin İçeriği:
Oyun Türleri: Zeybekler, Halaylar, Horonlar, Karşılamalar, Barlar,

GSR 1131

Güzel Sanatlar - Resim İş I (Teknik Olmayan)

Dersin Amacı:
Resimde estetik elemanları ve kompozisyonu kavratmak ve uygulamak. Farklı resim tekniklerini ve malzemelerini tanıtmak ve uygulatmak. Sanat akımları ve üsluplarını kavratma ve bunları analiz edebilmek.

Dersin İçeriği:
Temel resim kuram ve kavramları, bir resmi dönem, teknik ve içerik bakımından analiz edebilecek görsel ve kültürel bilgi ve beceriler, resmin özgün bir ifade aracı olarak algılanması, farklı teknik ve malzemeleri deneyip, sanat eserleriyle örnekleyerek kendi eğilimlerine uygun görsel bir dil oluşturma yeterliliğini geliştirici çalışmalar.

GSM 1131

Güzel Sanatlar - Müzik I (Teknik Olmayan)

Dersin Amacı:
Öğrencinin; müziğin insan hayatındaki önemini, müzik kültürümüzün zenginliğini, ulusal müziğimizin özelliklerini bilmesini, kendi sesini tanımasını ve bilinçli şekilde kullanmasını, bireysel ve toplu şarkı söyleme kurallarını öğrenmesini, ulusal çalgıları tanımasını ve farklılıklarını algılamasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği:
Müzik kültürümüz, ulusal müzik türlerimiz, ozanlarımız, insan sesinin oluşumu, dönüşümü, çeşitleri, doğru konuşma ve şarkı söyleme kuralları ve ulusal çalgılarımız.

GSH 1132

Güzel Sanatlar - Halk Oyunları II (Teknik Olmayan)

Dersin Amacı:
Öğrencilere; Türk Halk Oyunları yöre bilgileri, sahne teknikleri, Türk Halk Bilimi, Ritmik Hareket Beceri, Geleneksel Türk Giyim Kuşamı ile bu dersleri destekleyici oyun eğitimi, Kültür ve Öğretim Yöntemleri dersleri verilmektedir.

Dersin İçeriği:
Oyun Türleri: Zeybekler, Halaylar, Horonlar, Karşılamalar, Barlar,

GSR 1132

Güzel Sanatlar - Resim İş II (Teknik Olmayan)

Dersin Amacı:
Dersin amacı, öğrencinin resimsel alt yapısının oluşturulması bağlamında öğrencilere resmin temel elemanlarından yararlanarak doğru görmeyi, formları (biçimleri) plastik olarak doğru tanımlayabilmeyi, biçimler arası doğru plastik ilişkiler kurabilmeyi ve bunları doğru aktarabilmeyi öğretmektir.

Dersin İçeriği:
Canlı ve cansız objelerden oluşturulan kompozisyonlarla farklı yüzeyler üzerinde farklı tekniklerle çalışmalar yapılması, kağıt üzerine çizgi ile ton ve hacim verme çalışmaları, füzen ile lekesel (kalın çizgilerle) desen oluşturma, lavi ve kolaj çalışmaları

GSM 1132

Güzel Sanatlar - Müzik II (Teknik Olmayan)

Dersin Amacı:
Öğrenciye temel müzik eğitimi ve müzik genel kültür bilgileri sunarak müzik bilgi ve becerilerini geliştirmek ve kendisini müzikle ifade etme yeteneğini arttırmak.

Dersin İçeriği:
Müzik Türleri (dönemler, besteciler, özellikler) ve Temel Müzik Bilgileri (nota yazmanın doğası ve amacı, nota bilgisi) , ritim ve nüans bilgisi.

BED 1132

Beden Eğitimi II (Teknik Olmayan)

Dersin Amacı:
Yaşam boyunca fiziksel aktivite bilinci gelişmiş, egzersiz yapabilme bilgi ve becerisine sahip, uygun sosyal beceri geliştirmiş, yaratıcı, işbirliği yapabilen, sorumluluk sahibi bireyler olarak gelişimlerini desteklemek.

Dersin İçeriği:
Egzersiz öncesi fiziksel ve psikolojik hazırlığın yararları ve çeşitleri.  Açık alan yürüyüşleri (farklı zemin açılarına organizmanın uyumu; kaynaşma, kendi hareket sınırlarının ve solunum-dolaşım sisteminin sınırlarının farkındalığı). Hareketli yaşamın sağlığa etkileri ve bilişsel-duyuşsal-devinişsel gelişime etkilerinin açıklandığı teorik anlatımları kapsayan dersler. Takım Sporlarında; voleybol, basketbol, futbol vb temel teknik öğrenimi. Sınıflar ve/veya bölümler arası müsabaka etkinlikleri.

CGP 1201

Sosyoloji (*) (Teknik Seçmeli)

Dersin Amacı:
Bu ders, günümüzde tartışılan temel sosyolojik konulardan hareketle öğrencilerin kendi toplumunu ve farklı toplumları anlamasını sağlamayı ve toplumsal değişmeyi daha iyi yorumlamasını amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği:
Temel sosyolojik kavramlar, sosyal olgular ve sosyal kurumların içeriğinin ve birbirleriyle olan bağlantısının açıklanması, sosyolojinin sosyal bilimler içindeki yeri, toplumlar ve grupların yapısal özelliklerini açıklayan temel kavramlar, sosyal sistem, sosyal yapı, sosyal rol, sosyal statü, sosyal organizasyon, sosyal tabakalaşma, sosyal değişme, sosyal çözülme, sosyal bütünleşme, kültür, değer, norm, sosyalizasyon.

CGU 2213

Aile Eğitimi

Dersin Amacı:
Bu derste, çocuk gelişimi bölümü öğrencilerinin toplum ve aileyi sosyal yönlerden tanıması, olumlu ve olumsuz anne-baba özellikleri, çocuk gelişimi ve eğitimi açısından ailenin önemi ve rolü ile çocuk ve aileyi içeren eğitim programları hakkında bilgilenmeleri ve okul öncesi eğitim kurumlarında aile katılım programını uygulayabilme becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği:
Aile ve Özellikleri, Aile Yaşam Döngüsü ve Ailede İletişim, Ana-Baba-Çocuk İlişkilerinin Yol Açtığı Sorunlar ve Başvurulan İletişim Yöntemleri, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Açısından Ailenin Rolü ve Önemi, Yetişkin Psikolojisi ve Eğitiminin Temel Prensiplerini, Aile Eğitim Programlarının özellikleri, Dünyada ve Türkiye’de kullanılan farklı aile eğitim programları.

CGP 1203

Çocuk Sosyolojisi (Teknik Seçmeli)

CGP 1213

Aile Eğitim (Teknik Seçmeli)

CGP 1202

Çocuk Hakları ve Koruma (*) (Teknik Seçmeli)

Dersin Amacı:
Kanunen veya ahlâki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu haklar ve korunmasına ilişkin esasların öğretilmesi.

Dersin İçeriği:
Çocukların doğuştan sahip olduğu eğitim, sağlık, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının tanımlanması ve evrensel ilkelerin belirtilmesi. Uluslararası sözleşmeler ve Türkiye'de çocuk haklarıyla ilgili düzenleme ve uygulamalar. Çocuk hakları ihlallerine dönük mesleki bilgi ve uygulama alanları.

CGU 1212

Sanat Etkinlikleri İzleme

Dersin Amacı:
Bu ders ile öğrenciye eğitimde çeşitli sanat etkinliklerini uygulamak yeterliliği kazandırılacaktır.

Dersin İçeriği:
Sanat, çocuk ve sanat konuları üzerinde durulacak, sanat etkinlikleri uygulanacaktır.

CGU 1212

Sanat Etkinlikleri İzleme (Teknik Seçmeli)

CGU 2245

Okul Öncesi Eğitimde Uygulama (Teknik Seçmeli)

CGU 2233

Çocukta Bilim ve Teknoloji

Dersin Amacı:
1.Okulöncesi çocukları için uygun bilim etkinlikleri planlamayı ve uygulamayı öğretme 2. Okulöncesi çocukları için uygun teknolojileri seçmeyi, uyarlamayı ve kullanmayı öğretme

Dersin İçeriği:
Okulöncesi dönemde bilim ve teknolojinin yeri ve önemi, erken çocuklukta ele alınabilecek bilim kavramları ve konuları, bilim etkinlikleri planlama ve uygulama ilkeleri, okulöncesi çocukları için uygun bilim çalışmaları, bilime ilişkin öğretmen tutumları ve yeterlilikleri; eğitim teknolojilerinin yararları, teknolojilerin çocuklar üzerindeki zararlı etkilerinin azaltılması, teknoloji seçimi, kullanımı ve uyarlaması, teknolojinin etkili kullanım ilkeleri.

CGU 2213

Aile Eğitim (Teknik Seçmeli)

CGP 2223

Çocukta Bilim ve Teknoloji (*) (Teknik Seçmeli)

Dersin Amacı:
1.Okulöncesi çocukları için uygun bilim etkinlikleri planlamayı ve uygulamayı öğretme 2. Okulöncesi çocukları için uygun teknolojileri seçmeyi, uyarlamayı ve kullanmayı öğretme

Dersin İçeriği:
Okulöncesi dönemde bilim ve teknolojinin yeri ve önemi, erken çocuklukta ele alınabilecek bilim kavramları ve konuları, bilim etkinlikleri planlama ve uygulama ilkeleri, okulöncesi çocukları için uygun bilim çalışmaları, bilime ilişkin öğretmen tutumları ve yeterlilikleri; eğitim teknolojilerinin yararları, teknolojilerin çocuklar üzerindeki zararlı etkilerinin azaltılması, teknoloji seçimi, kullanımı ve uyarlaması, teknolojinin etkili kullanım ilkeleri.

CGP 2213

İletişim (*) (Teknik Seçmeli)

Dersin Amacı:
Bu ders iletişimin genel kavramsal açıklama ve yaklaşımlarını içerir. Dersin odak noktası uygun iletişim yöntemlerinin, teknik ve araçlarının seçimidir. İletişim olgusunun yapısal kültürel boyutu ile pratiği arasında ilişki kurularak öğrencinin etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği:
Ders kapsamında iletişimle ilgili temel kavramlar, iletişimin özellikleri, ana unsurları, türleri, kitle iletişim, iletişime kültürel yapısal yaklaşım, sözsüz iletişim ve beden dili, etkili diyalog geliştirme ve yazışma becerilerinin gelişimi ele alınmaktadır.

CGP 2203

Özel Gereksinimli Çocuklarda Cinsel Eğitim (*) (Teknik Seçmeli)

Dersin Amacı:
Öğrencilerin özel gereksinimli çocukların cinsel gelişimlerini anlaması ve destekleyebilmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak

Dersin İçeriği:
Cinsel gelişimle ilgili kavramlar Çocuklarda Cinsel gelişim süreci Cinsel gelişimi açıklayan teoriler Özel gereksinimli çocukların cinsel ihtiyaçları Çocukların cinsel gelişiminde ailenin rol ve sorumlulukları Çocukların cinsel gelişiminde öğretmenlerin rol ve sorumlulukları

CGU 2218

Çocuk Animatörlüğü (Teknik Seçmeli)

CGU 2202

Çocuk Sosyolojisi

CGP 2226

Çocukta Bilim ve Teknoloji (Teknik Seçmeli)

CGU 2164

Erken Çocukluk Döneminde Özel Eğitim

Dersin Amacı:
Bu dersle erken çocuklukta özel eğitim konusunda bilgi ve beceri sahibi olabileceklerdir

Dersin İçeriği:
Erken çocuklukta özel eğitimi tanımak Erken çocuklukta destek eğitim programlarını bilmek Erken çocuklukta kaynaştırma eğitimini desteklemek

CGP 2214

Çocuk ve Müzik (*) (Teknik Seçmeli)

Dersin Amacı:
Çocuğun duygusal, bilişsel, dil ve psiko-motor gelişimlerine yardımcı olmak başka bir deyişle çocuğun duyduklarını, düşündüklerini ritim ve şarkılarla serbestçe ifade edebilmelerini çocuğun müzik kültürü ile tanışmasını ve müzik sevgisini kazanmasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği:
Erken çocuklukta verilen müzik eğitiminin çocuğun gelişimine olan etkileri başlıca üç ana grupta incelenecektir:Müziğin zihinsel ve dil gelişimine etkileri; duygusal ve sosyal gelişime etkileri; bedensel ve psiko-motor gelişime etkileri.

CGP 2204

Kişisel Gelişim (*) (Teknik Seçmeli)

Dersin Amacı:
Toplumsal hayatta gerçekleşen insan ilişkilerini gözlemleme; iş yaşamında, sosyal yaşamda, eğitim yaşamında ve kişisel gelişimde bilgi ve beceriler kazanmayı amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği:
Öğrenciler bedensel, zihinsel ve ruhsal özellikleriyle birlikte, kendilerini tanıyıp kendilerini geliştirme ilkelerini öğrenerek kişisel gelişimlerini sürdürebileceklerdir. Mesleki yeterliliklerini ve iş ortamlarındaki başarılarını geliştirebileceklerdir.

CGU 2112

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Erken Çocuklukta Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri hakkında bilgi verilecektir.

CGU 1244

Çocuk Sağlığı ve Beslenme

YOK

Meslek Etiği

CBU 2401

Girişimcilik

CGU 2152

Ok.Ön.Eğt.Plan. ve Prog.Gel

Celal Bayar Üniversitesi - Salihli Meslek Yüksekokulu - Çocuk Gelişimi