Çağrı Destek Hattı : 444 9 228

Duyurular

» Tümünü Gör

Bize Ulaşın

İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans programı hakkında detaylı bilgi almak için çağrı destek hattımızdan yardım alabilirsiniz.


Kuruluş :          
İnsan Kaynakları Yönetimi Programı sektörde ihtiyaç duyulan değişime ayak uydurabilen, nitelikli, mesleki bilgiye ve iş ahlakına sahip, sürekli gelişimi hedefleyen bireyler yetiştirmek amacıyla 2012-2013 eğitim öğretim yılında eğitime başlamıştır. 2014-2015 eğitim öğretim yılında da Uzaktan Eğitim Programı açılmıştır.

Kazanılan Derece :
2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip ve 40 işgünü staj yapan öğrencilere İnsan Kaynakları alanında önlisans derecesi verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları:
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir. TYT puan türü ile yerleştirme yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar:

İnsan Kaynakları Yönetimi Programına yapılan yatay geçiş başvuruları “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre değerlendirilmektedir.

Yurt İçi üniversitelerden geçişler için;

Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir dönem öğrenim görmek.
Öğrenim görülen üniversitede, bulunduğu dönemin sonuna kadar alınması öngörülen tüm dersleri alarak geçer not almış olmak.
100 üzerinden en az 60 veya 4.00 üzerinden en az 2.40 genel not ortalamasına sahip olmak.
Disiplin cezası almamış olmak.

Yurt Dışı Üniversitelerden Geçişler İçin;

Yükseköğretim Kurulu(YÖK) tarafından tanınan bir üniversitede öğrenim görmek.
Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir öğretim yılı (iki dönem) öğrenim görmek.
Öğrenim görülen üniversitede, bulunduğu dönemin sonuna kadar alınması öngörülen tüm dersleri alarak geçer not almış olmak.
100 üzerinden az 60 veya 4.00 üzerinden en az 2.40 genel not ortalamasına sahip olmak.
Disiplin cezası almamış olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları :      
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 40 iş günü staj yapmış olmak zorunluluğu vardır.Program Profili :          
İnsan kaynakları yönetiminin temel amacı, çalışanın gücünü etkin, verimli ve gereksinimlerini sağlayacak biçimde değerlendirmektir. Sınırları daralan ve küreselleşen dünyanın sürekli yenilenen gereksinimleri, en fazla insan kaynakları yönetimini koşullamakta ve değiştirmektedir. Değişen şirket yapıları yanında yetenek savaşlarının da yaşandığı dünyamızda, insan sermayesinin bir kurum veya şirketin sahip olduğu en önemli değer olduğu bilincinin yerleşmesi ile birlikte, bu tür örgütlerin görev ve sorumlulukları artan "insan kaynakları bölümleri", her zamankinden daha stratejik bir rol oynamaya başlamıştır.

İnsan Kaynakları Yönetimi programının amacı sosyal bilimlerle ilgili konularda ve çalışma ve çalıştırma kavramları hakkında tarihsel, sosyolojik, hukuksal ve psikolojik konularda akademik bilgi sahibi olan, insan kaynakları yönetimi bakış açısı ile bu kavramları yorumlayabilen, temel insan kaynakları yönetimi fonksiyonları yerine getirebilecek, çalışma ortamındaki sosyal ilişkileri ve bunların toplumsal ve bireysel etkilerini inceleyen, bu doğrultuda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapabilecek, uluslararası rekabet ve ulusal kalkınma için gerekli insan gücü politikalarını işletme düzeyinde ve ulusal düzeyde planlayabilme yetenek ve niteliklerine sahip mezunlar yetiştirmektir.

İnsan Kaynakları Yönetimi programı öğrencilerin kişisel, mesleki, yönetimsel ve sosyal sorumluluk becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Kişisel gelişim kapsamında sözlü ve yazılı iletişim becerilerinin geliştirilmesi, en az bir yabancı dilin iyi düzeyde kullanılması, iletişim, bilgi teknolojileri ve araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olunması sağlanacaktır.

Mesleki yeterlilikler göz önünde bulundurularak özel ve kamu kuruluşlarında insan kaynakları planlaması, çalışan ilişkileri yönetimi, mesleki sağlık ve güvenlik uygulamalarının gerçekleştirilmesi, eğitim planlaması, performans ve ücret yönetimi, kariyer planlaması, işe alım ve mülakat teknikleri ve yasal konular ile ilgili diğer insan kaynakları uygulamalarını gerçekleştirebilecek, bilgi teknolojilerini insan kaynakları yönetimi uygulamalarına aktarabilecek, kalite süreci yaklaşımını insan kaynakları süreçlerinde uygulayabilecek mezunlar yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Öğrencilerin yönetimsel becerileri geliştirilerek kendilerini ve diğer kişileri yönetebilme becerilerine sahip olması sağlanacaktır. Öğrencilerin sosyal, akademik ve mesleki etik değerlerin farkında olmaları sağlanarak, çalışacakları kuruluşlarda bu değerleri uygulamaları beklenmektedir.

Bu Program; insan kaynaklarına yönelik olarak işletmelerin insan kaynakları bölümlerinde sorumluluk üstlenebilecek elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle):          
Bu bölümden mezun olacak öğrencilerimiz, özel sektörde ve kamu sektöründe faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşların İnsan Kaynakları, Personel İşleri departmanlarında ve danışmanlık şirketlerinde işe alım, eğitim, kariyer planlaması, iş mevzuatı, performans değerlendirme, ücretlendirme vb. konularda görev alabileceklerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş :        
Lisans Eğitimine geçiş, 19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, Meslek Yüksekokulları programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir. İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans Programından mezun olan öğrencilerimiz mesleki eğitimlerini üst düzeye taşıyabilmek amacıyla ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

Dikey Geçiş Sınavı ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, Kamu Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi gibi lisans programlarına devam edebileceklerdir. Mezunların 2016-2017 öğretim yılında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine dikey geçiş yapmak istiyorlarsa 2016 Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmek zorundadırlar.Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme :          
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YÖNERGESİ  doğrultusunda yapılmaktadır.  Vize sınavları online olarak, final ve bütünleme sınavları yüzyüze Ahmetli MYO'da yapılmaktadır.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) :
E-Öğrenme     

Adres ve İletişim Bilgileri :          
Ahmetli MYO Ahmetli / MANİSA
Tel: 0236 768 33 44
Fax:0236 768 22 77

Manisa Celal Bayar Üniversitesi - Ahmetli Meslek Yüksekokulu - İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans Programı