Sıkça Sorulan Sorular

» İlk kayıt tarihleri nereden öğrenilir?

Üniversitemiz ana sayfası, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımızın ve Meslek Yüksekokulumuzun internet sayfalarından öğrenilebilir.

https://www.mcbu.edu.tr/

http://ogrenciisleri.cbu.edu.tr

http://ahmetlimyo.cbu.edu.tr/

» Öğrenciler ilk kaydını belirtilen süre içinde yaptırmaz ise ne olur?

İlk kayıt tarihleri arasında kaydını yaptırmayan öğrenci, kayıt hakkını kaybeder. 

» İlk kayıt işlemlerini adaylar kendileri mi yapmak zorundadır?

Adayların kayıta bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta yolu ile kayıt yapılmamaktadır. Ancak ağır hastalık, kaza, doğal afetler vb. gibi (mazeretlerini belgeleyenler) olağan üstü durumlarda noterden vekâlet verilen vekilleri tarafından ilk kayıt işlemi yapılabilir.

» İlk kayıt işlemleri için adaylardan istenilen belgeler nelerdir?

Kayıt dönemlerinde Üniversitemizin ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımızın internet sitesi sayfalarında güncel olarak yayınlanmaktadır.

Adres : Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Ahmetli Meslek Yüksekokulu, Ahmetli / MANİSA

Telefon : 0 236 768 33 44/ Faks : 0 236 768 22 77

Ahmetli Meslek Yüksekokulu

Uzaktan Eğitim Merkezi

» Uzaktan Eğitim Dersleri nasıl işlenmektedir?

Uzaktan eğitim dersleri uzem.cbu.edu.tr adresinden ulaşabileceğiniz platform üzerinden yapılmaktadır. Dersler çevrimiçi olarak ders programı doğrultusunda yapılıp kayıt altına alınmaktadır. Katılamadığınız dersleri daha sonra arşivden izleyebilirsiniz.

» UBS Şifremi unuttum neler yapmalıyım?

UBS Giriş Sayfasında yer alan “Şifremi Unuttum” sekmesi tıklanarak yeni şifre talebi cep telefonuna veya e-mail adresine, hangi yolla gönderilmesi isteniyorsa o menü seçilerek gerçekleştirilir. 

» Sistemde adres ve telefon bilgilerimi değiştirebilir miyim?

Evet. UBS ’de bilgilerimi güncelle kısmından e-mail ve telefon bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Ayrıca, Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri Bürosuna ulaşarak da bu işlemin gerçekleştirilmesi talebinde bulunabilirsiniz.

» Kayıt yenileme hangi süreler içerisinde yapılır?

Akademik takvimde belirtilen süreler içinde kayıt yenileme yapılmalıdır. Kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri http://ubs.cbu.edu.tr üniversite bilgi sistemi üzerinden yürütülmektedir. 

» Belirlenen sürelerde kaydını yenileyemeyen öğrenciler ne yapabilirler?

Yüksekokul Müdürlüğümüze yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. Kayıt yenilemeler için ek süre verilirse o süreler içinde kaydını yenileyebilirler. Aksi taktirde kaydını yenilemeyen öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez. 

» Kaydını yeniletmeyen öğrencinin durumu ne olur?

Öğrencinin kayıtlanmadığı dönem, öğrenim süresinden sayılır ve öğrenci bir dönem kaybetmiş olur. O dönem derslere ve sınavlara alınamadığı gibi, öğrencilik haklarından da yaralanamaz. 

» Yatay geçişle gelen Öğrenci kaçıncı yarıyıldan başlar?

Öğrencinin, daha önce eğitim görmüş olduğu Üniversitede aldığı ve başarılı olduğu derslerin kredi ve içeriklerinin, Yüksekokul Yatay Geçiş ve intibak Komisyonunca incelemesi sonucu ve Yüksekokul Yönetim kurulu Kararı ile hangi sınıf ve yarıyıla kayıt olacağı belirlenir.(MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNE bakınız. Ders muafiyeti ve intibaklar MADDE 23)

» Ara dönemde yatay geçiş yapılabilir mi?

İlgili Üniversitelerin Uygun görüş bildirmeleri durumunda Ara Dönemlerde; 1. Sınıf öğrencileri dahil öğrenciler (( EK MADDE-1 ) ÖSYM) puanına göre yatay geçiş yapabilir.

» Kaydımı sildirebilir miyim? Nasıl?

Evet. (MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Kayıt silme MADDE 35’e göre Aşağıdaki hallerde, öğrencinin kaydı silinerek ilgili birimle ilişiği kesilir:

(1) Aşağıdaki hallerde, öğrencinin kaydı silinerek ilgili birimle ilişiği kesilir:

a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre üniversiteden çıkarma cezası alması,

b) Yükseköğretim kurumlarında aynı anda iki ön lisans veya örgün, uzaktan eğitim ve açık öğretim programlarının kontenjan sınırlaması olan iki lisans programında kayıtlı olduğunun tespit edilmesi,”

c) Kendi isteği ile kaydını sildirmesi. 

» Kayıt Sildirdiğim dönemin harcını yatırmam gerekiyor mu? Yatırırsam ne olur?

Kayıt sildirdiğiniz dönem harcını yatırmanız gerekmiyor. Ödeme yaptıysanız Yüksekokulumuz Öğrenci İşlerine “Harç İade Dilekçesi” ile başvurmanız gerekir 

» Öğrenime ara vermek için ne yapmak gerekir?

Dilekçe ile Müdürlüğe müracaat edilerek, öğrenime ara verme iznini gerektirecek mazeretlerin belgelerinin dilekçe ekinde sunulması gerekmektedir. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNİN 31. Ve 32. Maddeleri inceleyiniz.)

Öğrenime ara verme izni MADDE 32 – (1) Öğrenciler, belgeleyecekleri önemli ve haklı nedenlerinin bulunması veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak yurtdışı burs, staj ve araştırma imkânları doğması halinde, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile azami öğrenim süresinin yarısı kadar akademik izinli sayılabilirler. Bu süreler azami öğretim süresinden sayılmaz. Ancak sürekli sağlık sorunları olan ve bu durumu bir sağlık kuruluşundan alınan sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler bu süre kısıtlaması dışındadır. Bu şekilde izin alan öğrenciler derslere devam edemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Geçerli sayılan mazeretler MADDE 31 – (1) Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli mazeretlerinin ilgili birim yönetim kurullarınca kabul edilmiş olması koşuluyla söz konusu öğrenciler için mazeret sınavları açılır:

a) Öğrencinin, sağlık kuruluşları tarafından verilen sağlık raporuyla belgelenen sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla doğal afetlere maruz kalması,

c) Yakınının vefat etmesi ve bunu belgelendirmesi,

ç) Türkiye’yi veya üniversiteyi temsil etmek üzere ilgili yönetim kurulu kararı ile görevlendirilerek sportif, kültürel ve bilimsel etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılması,

d) İlgili birim yönetim kurulunun uygun gördüğü diğer durumların ortaya çıkması.

(2) Mazeretin kabulü için, geçerli mazeretlerin belgelerinin mazeretin sona ermesinden itibaren en geç yedi gün içinde ilgili dekanlığa ya da yüksekokul müdürlüğüne sunulması gerekir. Bu süre dışında yapılan başvurular dikkate alınmaz.

“(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine tabi öğrencilere görev süresince giremedikleri tüm sınavlar için görev dönüşü sınav hakkı verilir.” 

» Final sınavına girmeden bütünleme sınavına girme hakkım var mı?

Evet. Final sınavına girmeden bütünleme sınavına girebilirsiniz. Üniversitemiz Eğitim ve Öğretim Ön lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne göre; “Final sınavına girme şartını yerine getiren ancak final sınavına girmeyen öğrenciler ile final sınav sonucunda başarılı ya da koşullu başarılı olduğu halde not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına girecek öğrencilerin bütünleme notları esas alınarak geçme notları hesaplanır.”

» Ders notlarına/Sınav Notlarına itiraz edebilir mi?

Evet. Ders notunuz sistemde ilan edildikten sonra 5 (beş) gün içerisinde Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri Bürosuna ilgili “Not İtiraz” dilekçesi ile başvuru yapılmalıdır. 

» Final Sınavının mazereti olur mu?

Hayır. Final sınavına girmeyen ya da başarısız olan öğrenci hiçbir işlem ve başvuru yapmadan bütünleme sınavına girebilir. (MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Sınavlar ve değerlendirme MADDE 26’nın (10.bendi) Final, bütünleme, mazeret ve ek sınavlar için mazeret sınavları yapılmaz.” denilmektedir. 

» Mazeret Sınavlarına kimler ne şekilde girebilir?

Her dönemin vize sınavları sonunda, geçerli mazereti olan öğrencilerin mazeretini gösterir belge ile birlikte Yüksekokul Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat etmeleri ve bu durumun haklı ve geçerli mazeretlerinin ilgili birim yönetim kurullarınca kabul edilmiş olması koşuluyla söz konusu öğrenciler için mazeret sınavları açılır.

» Harcımı en son ne zaman yatırabilirim?

Öğrenci harçları, Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde yatırılır.

- http://ogrenciisleri.cbu.edu.tr/egitim-ogretim/akademik-takvim.5431.tr.html

» Örgün Eğitim öğrencileri kaçıncı dönem sonu harç yatırmak zorundadır?

Normal öğrenim süresi olan 4 yarıyılda okulu tamamlayamayan öğrenciler ikinci defa alacakları her dönem için harç yatırır.

» %10 nasıl belirlenir?

İlk %10’a giren öğrenciler her yarıyıl sonunda ilgili yarıyıla ait yarıyıl sonu not ortalaması (YANO) dikkate alınarak belirlenir. %10 değerlendirmeleri her dönem sonunda, biten dönem için yapılır. %10 değerlendirmesinde değerlendirmenin yapıldığı tarihte öğrencinin önceki yarıyıllara ait derslerden alamadığı ya da alıp kaldığı dersin olmaması ve GANO ’su 2.00’ın altında olmaması gerekir.

» İkinci öğretimde olup %10’a giren öğrenciler ne kadar harç yatırır?

İkinci öğretim öğrencilerinden; hazırlık sınıfı hariç bulundukları yarıyılın tüm derslerini alan ve başarılı olanlardan, bulundukları sınıf mevcudunun ilk %10’una girmek suretiyle bir üst yarıyıla geçmiş olan öğrenciler, bir üst yarıyılda yalnız o yarıyıla mahsus olarak, birinci öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenci katkı payını öderler. 

» Ek Sınavlara girme şartı nedir, kimler bu sınava girebilir?

Mezun durumunda olan öğrenciler, alıp başarısız olduğu en fazla 3 ders için Müdürlüğümüze dilekçe ile müracaat edip ilgili derslerin sınavına girip, başarılı olursa mezun edilir. (MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ’nin Ek sınavlar MADDE 30 – “(1) Bir öğrenci; herhangi bir yarıyıl sonunda mezun olabilmek için devamını sağlayıp başarısız olduğu en fazla üç dersi kalması durumunda bu öğrenciye bu dersler için ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlardan aldıkları notlar o ders için başarı notu yerine geçer. Ek sınavlarda öğretim elemanı harf notunu kendisi verir.” 

» Staj dosyası veriliyor mu?

Hayır.  Meslek Yüksekokulu’muzda staj zorunludur ancak staj dosyasını ahmetlimyo.cbu.edu.tr sitemizden indirebilirsiniz.

» Staj yaptığımızda sigortamız okul tarafından yapılır mı?

Staj döneminde sadece iş kazaları, meslek hastalıkları ve hastalık sigortası için prim ödenir. Staj süresince emeklilik için gerekli olan malullük, yaşlık ve ölüm sigortalarına ilişkin prim ödenmediğinden, emeklilik açısından stajda geçen süreler sigortalılık süresi, staja başlama tarihi ise sigorta başlangıcı sayılmaz. 

» Harçsız Pasaport alabilmek için kime, nasıl başvurmalıyız?

Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri Bürosuna yazılacak olan harçsız pasaport alma isteğini bildirir dilekçenin altına Yurtdışından gelen davet mektubunu da ekleyerek müracaat edilmelidir. 

» Aldığım disiplin cezaları kimlere bildirilmektedir?

Disiplin soruşturması sonunda verilen ceza,

a) Hakkında disiplin soruşturması yapılan öğrenciye,

b) Öğrencinin ana veya babası, yoklukları halinde, öğrencinin göstermiş bulunduğu en yakın aile mensubuna,

c) Ceza alan öğrenciye burs veya kredi veren kamusal veya özel kuruluş veya kişilere,

ç) Yükseköğretim Kuruluna,

Üniversiteden çıkarma cezası verildiği takdirde, yukarıdakilere ilaveten:

d) Bütün yükseköğretim kurumlarına,

e) İlgili askerlik şubesine,

f) ÖSYM Başkanlığına

g) Üniversitemizdeki tüm fakülte dekanlıklarına / meslek yüksekokulu müdürlüğüne

ğ) Yurdumuzdaki tüm yükseköğretim kurumlarına 

» Eğitimini aldığım bölüm dışında kendimi geliştirmek üzere yüksekokulumuzun uygulama birimlerinde çalışıp, deneyim kazanabilir miyim?

Yüksekokulumuzda, CBÜ https://sks.mcbu.edu.tr/ogrenci/kismi-statulu-ogrenci.5627.tr.html (KZO) Çalıştırma Yönergesi çerçevesinde öğrenciler çalıştırılmaktadır. Yarı Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması Esasları çerçevesinde belirli bir ücret alarak çalışan öğrenciler, bu sayede harçlıklarının bir kısmını da karşılayabilmektedirler. Aşağıdaki linkten konu ile ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

https://sks.mcbu.edu.tr/

» Yatay Geçiş hakkında bilgi alabilir miyim?

Yatay geçişle ilgili tüm bilgiler, akademik takvim çerçevesinde belirlenen tarihlerde üniversitemiz ana sayfası ve Öğrenci işleri daire başkanlığı web sayfalarında duyurulmaktadır.

https://www.mcbu.edu.tr/

http://ogrenciisleri.cbu.edu.tr/

» Dikey Geçiş hakkında bilgi alabilir miyim?

Dikey Geçişler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınav sonucuna göre Yüksekokulumuza yerleştirmeler yapılmaktadır. Duyuruları aşağıdaki Linklerden takip edebilirsiniz.

https://www.mcbu.edu.tr/

http://ogrenciisleri.cbu.edu.tr/

» KYK bursu hangi durumda krediye dönüşür?

Alınmış olan derslerden, yılsonunda 4 ve daha fazla kalmış ders var ise o öğrencinin burs alma hakkı iptal olur ve krediye dönüştürülür. Üniversitemizde bütünleme uygulaması olduğundan bütünleme sınavlarından sonraki son durum dikkate alınır. Dönem başında alınmayan ders, “kalan ders” olarak sayılmaz. Bu durum, 4 ders şartı alıp da geçilemeyen dersler için geçerlidir. 

» Öğrenim kredisi ve burslarla ilgili bilgileri nereden alabilirim?

- Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne ait(www.kyk.gov.tr) web sitesinden;

- www.kyk.gov.tr web sitesindeki duyuruları dikkatle takip ediniz. 

» Üniversitemiz ile ilgili Yönetmelik ve Yönergelere nasıl ulaşabilirim?

Üniversitemiz ile ilgili Yönetmelik ve Yönergelere ;

http://ogrenciisleri.cbu.edu.tr/mevzuat/yonetmelikler.5591.tr.html

Manisa Celal Bayar Üniversitesi - Ahmetli Meslek Yüksekokulu - İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans