Çağrı Destek Hattı : 444 9 228

Duyurular

» Tümünü Gör

Bize Ulaşın

İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans programı hakkında detaylı bilgi almak için çağrı destek hattımızdan yardım alabilirsiniz.


Kuruluş :
Çalışma ortamlarındaki risklerinin ortadan kaldırılarak, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması, personelin iş sağlığı ve güvenliği ile meslek hastalıkları konusunda bilinçlendirilerek iş kazalarının önlenmesini sağlayacak ara insan gücü yetiştiren programdır.

Bölümün kuruluş amacı;
Endüstriyel Kuruluşların ihtiyacı olan İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik personelin yetiştirilmesi ve iş güvenliği organizasyonunun ihtiyacı olan " İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" yetiştirmektir.

Kazanılan Derece :
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Önlisans Diploması" derecesi alırlar. İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri ünvanına sahip olurlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) :
Önlisans

Kabul ve Kayıt Koşulları :
ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavda TYT puan türünde yeterli puanı alarak yerleştirilmek. Lise diploması ve ÖSYM belgesi.
Kimler İş Sağlığı ve Güvenliği Programını Tercih Edebilir?

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları :
Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye'de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.

Program Profili :
Çalışma ortamında öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleyen ve çözüm bulabilen, - Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilen, - Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip,- çalışma ve iş sağlığı güvenliği kanunları ve tüzüklerin kurallarına uygun gereğini yapma ve ilk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye tekniğini kavramış meslek elemanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) :
Mezunlarımız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının izniyle açılan Uzman Yetiştirme kurslarına katılarak, Bakanlığın açtığı sınavda başarılı oldukları taktirde C Sınıfı İş Sağlığı ve Güveniği Uzmanı olmaya hak kazanırlar ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı kuruluşlar ve diğer kamu kuruluşları ile özel sektörde iş bulabilirler. Ülkemizde yeni kabul edilen 6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile kamuda ve özel sektörde iş sağlığı güvenliği ile ilgili ara elemana çok büyük ihtiyaç vardır. Bu Kanunda yapılan düzenleme ile gelecek yıllarda küçük ölçekli işletmelerde de iş sağlığı ve güvenliği bölüm mezunlarına daha fazla ihtiyaç olacaktır.

Üst Derece Programlarına Geçiş :
Mezunların 2016-2017 öğretim yılında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine dikey geçiş yapmak istiyorlarsa 2016 Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmek zorundadırlar. Ek olarak DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde ilgili lisans programına devam etme imkanları bulunmaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme :
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır. Vize sınavları uzaktan bilgisayar ortamında, final sınavları ise Yüksekokulumuzda yapılacaktır. Sınav tarihleri internet ortamında ilan edilecektir.

Mezuniyet Koşulları :
Öğrenciler zorunlu staj eğitimleri ve yaz uygulamaları da dahil olmak üzere, müfredat tüm zorunlu ve seçmeli dersler ile başarılı bir şekilde tamamlandığında en az bir genel not ortalaması şartı vardır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) :
Uzaktan Eğitim Senkron ve Asenkron

Manisa Celal Bayar Üniversitesi - Soma Meslek Yüksekokulu - İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans Programı