Başvuru

Programımıza yerleştirme YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından gerçekleştirilir. Programımıza YGS 2puan türü ile tercih yapılır.

Ayrıca, Ortaöğretim programlarından mezun olan öğrenciler 2015 ÖSYM Tercih Kılavuzuna Göre Sınavsız Geçiş Uygulaması kapsamında ÖSYM tarafından yerleştirilebilirler. (YGS müracaatında Sınavsız Geçiş Uygulamasından yararlanmak için müracaat eden öğrenciler için geçerlidir.)

İş Sağlığı ve Güvenliği Programına yapılan yatay geçiş başvuruları “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre değerlendirilmektedir. Yönetmeliği okumak için tıklayınız

Celal Bayar Üniversitesi - Soma Meslek Yüksekokulu - İş Sağlığı ve Güvenliği