Ders Listesi

 • UKY 5111 - Kamu Yönetimi Kuramları
 • UKY 5121 - Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar
 • UKY 5151 - Yerel Yönetimlerde Güncel Gelişmeler
 • UKY 5204. - Karşılaştırmalı Kamu Politikaları (S)
 • UKY 5272 - Kentleşme Kuramları
 • UKY 5123 - Dönem Projesi
 • SBE 5501 - Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği
 • UKY 5220. - İnsan Kaynakları Yönetimi
 • UKY 5218. - Yerel Yönetimler Maliyesi (S)
 • UKY 5201 - Kamu Yönetimi Teorileri (S)
 • UKY 5225 - Afet Yönetimi ve Politikaları
 • UKY 5205 - Kentleşme Teorileri (S)
 • UKY 5141 - Demokrasi Teorileri
 • UKY 5221 - Türkiye’nin Toplumsal Yapısı
 • UKY 5203 - Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku (S)
 • UKY 5241 - Bilim Felsefesi
 • UKY 5212 - Karşılaştırmalı Siyaset
 • UKY 5206. - Kamu Yönetimi Reformları (S)
 • UKY 5232 - Türkiye’de Demokrasinin Gelişimi
 • UKY 5242 - Sosyal Bilimlerde Yöntem ve Araştırma Teknikleri
 • UKY 5252 - Kamu Yönetimi ve Güvenlik Politikaları
 • UKY 5213 - Kentsel Siyaset ve Sivil Toplum
 • UKY 5202. - Kolluk Hukuku (S)
 • UKY 5210. - Çevre Yönetimi ve Örgütlenmesi
 • UKY 5243 - İnsan Hakları

Celal Bayar Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans