Öğretim Planı

Ders Tanımı ve İçerikleri

UKY 5111

Kamu Yönetimi Kuramları

UKY 5121

Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar

UKY 5141

Demokrasi Teorileri

UKY 5221

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

UKY 5203

Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku (S)

UKY 5241

Bilim Felsefesi

UKY 5151

Yerel Yönetimlerde Güncel Gelişmeler

UKY 5204.

Karşılaştırmalı Kamu Politikaları (S)

UKY 5212

Karşılaştırmalı Siyaset

UKY 5206.

Kamu Yönetimi Reformları (S)

UKY 5232

Türkiye’de Demokrasinin Gelişimi

UKY 5242

Sosyal Bilimlerde Yöntem ve Araştırma Teknikleri

UKY 5252

Kamu Yönetimi ve Güvenlik Politikaları

UKY 5272

Kentleşme Kuramları

UKY 5213

Kentsel Siyaset ve Sivil Toplum

UKY 5202.

Kolluk Hukuku (S)

UKY 5210.

Çevre Yönetimi ve Örgütlenmesi

UKY 5243

İnsan Hakları

UKY 5123

Dönem Projesi

SBE 5501

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

UKY 5220.

İnsan Kaynakları Yönetimi

UKY 5218.

Yerel Yönetimler Maliyesi (S)

UKY 5201

Kamu Yönetimi Teorileri (S)

UKY 5225

Afet Yönetimi ve Politikaları

UKY 5205

Kentleşme Teorileri (S)

Celal Bayar Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans