Çağrı Destek Hattı : 444 9 228

Duyurular

» Tümünü Gör

Bize Ulaşın

Kamu Yönetimi Lisans programı hakkında detaylı bilgi almak için çağrı destek hattımızdan yardım alabilirsiniz.


Kamu Yönetimi disiplini, bir yönetimsel sistemde karar ve politika oluşturma süreçlerini inceler. Disiplin, genellikle devletlerin yürütme gücü olarak düşünülür; yerel ve ulusal yönetimler düzeyinde kamu örgütleri ile kamu politikalarının örgütlenmesi, yönetimi ve uygulanması ile ilgilenir. Dolayısıyla, disiplin, program yönetimini ve kaynak yönetimini birlikte içerir. Kamu Yönetimi disiplinleri insan topluluklarının kamusal alanlarına odaklanmaları yönüyle ortak bir yöne sahiptirler. Kamu politikaları politik güçlerce yapıldığından kamu yöneticileri siyasal çevreyi göz ardı edemezler. Aynı şekilde, kamu politikaları da kamu yöneticilerince uygulandığı için politikacılar da kamu yöneticilerini göz ardı edemezler.

İşte bütün bu gerekçelerle Kamu Yönetimi sosyo-politik yaşam açısından büyük bir önem arz etmektedir. Bu bağlamda, bölüm, kamunun ve özel kuruluşların gerek duyduğu çeşitli yönetim kademelerinde görev alacak, çağdaş yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip ve bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek nitelikte yöneticiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bunların yanı sıra, akademik hayatta ihtiyaç duyulan bilimsel kadroları yetiştirmek de bir diğer amacı oluşturmaktadır. Hedef, siyasal ve toplumsal olguları bilimsel açıdan değerlendirerek çözüm üreten bireyler yetiştirmektir. Bunun için temel amaç, öğrencilere güçlü bir kamu yönetimi eğitimini gerekli hukuk bilgisiyle destekleyerek sunmaktır. Öğrenci alınması düşünülen bölümde üçüncü sınıftan itibaren seçmeli derslerle öğrencilerin yönlendirilmek istenmesi bu temel amaca yönelik olarak düşünülmüştür.

Kamu Yönetimi Bölümünde sürdürülecek lisans eğiliminin temel amacı, öncelikle iyi insan, iyi yurttaş ve iyi meslek sahibi yetiştirmek, Devletin merkez ve taşra örgütünün çeşitli kademelerinde, yerel yönetimlerde, idari yargı mercilerinde, iç ve dış politika alanlarında görev alacak mezunlarımıza kamu yöneticisi formasyonu kazandırmaktır. Üstlendikleri görevleri en iyi biçimde yapabilmeleri için politika, yönetim bilimleri, yerel yönelimler, kamu hukuku, uluslararası siyaset alanlarında Karşılaştırmalı eğilim vermek ve araştırma yapmayı öğretmek, aldıkları bu eğitim sayesinde sorunları kavramada ve çözmede çok yönlü düşünme ve doğru karar verme becerisi kazandırmaktır.

Bu alanda çalışmak isleyenlerin politik, ekonomik, toplumsal ve hukuksal konularda söz sahibi, düşüncelerini dile getirme ve yazmada başarılı, halkla ve üst makamlarla sürekli bir etkileşim içinde bulunacaklarından insan davranışlarım analız edebilmede etkili ve sağlam bir mantığa, inandırma gücüne sahip olmaları gerekliğinden, bölümümüzdeki lisans eğitimi bu hedefler doğrultusunda sürdürülecektir. Bu nitelikleri elde etmiş olarak Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olacak öğrenciler yaptıkları işe ve çalıştıkları kuruma göre vali. kaymakam, yargıç, diplomat, müfettiş vb. gibi unvanları elde edebileceklerdir. Bürokrasinin çeşitli kademelerinde Devlet memuru ve kamu yöneticisi olarak görev yapabilecekler, hatta özel sektör kuruluşlarının yönetim kadrolarında çalıştırılmak üzere öncelikle aranan kişiler olacaklardır.

Bu bağlamda bölümümüzde, Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı, Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı, Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı ve Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı olmak üzere dört anabilim dalını içeren dersler çerçevesinde bir eğitim sunulmaktadır.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Kamu Yönetimi Bölümü