Ders Listesi

 • UML 5111 - KAMU EKONOMİSİ ANALİZİ
 • UML 5121 - DEVLET BÜTÇESİ
 • UML 5112. - MALİYE POLİTİKASI VE YENİ YAKLAŞIMLAR
 • UML 5122 - TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN ANALİZİ
 • UML 5113 - YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ
 • UML 5123 - DÖNEM PROJESİ
 • SBE 5501 - BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ
 • UML 5211 - VERGİ HUKUKU
 • UML 5221 - VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI
 • UML 5231 - KAMU MALİYESİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR
 • UML 5241 - GÜNCEL EKONOMİK VE MALİ SORUNLAR
 • UML 5212 - VERGİ PSİKOLOJİSİ VE SOSYOLOJİSİ
 • UML 5222 - VERGİ YARGISI
 • UML 5232. - KAMU HARCAMALARININ ANALİZİ
 • UML 5242. - TÜRK MALİ SİSTEMİNİN ANALİZİ
 • UML 5213 - DEVLET BORÇLARI
 • UML 5223 - ULUSLARARASI VERGİ SORUNLARI
 • UML 5233 - VERGİ DENETİMİ

Celal Bayar Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Maliye Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans