Ders Listesi

 • UML 5111. - KAMU EKONOMİSİ ANALİZİ
 • UML 5121. - DEVLET BÜTÇESİ
 • UML 5112 - MALİYE POLİTİKASI VE YENİ YAKLAŞIMLAR
 • UML 5122 - TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN ANALİZİ
 • UML 5252 - YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ
 • UML 5123 - DÖNEM PROJESİ
 • UML 5151. - BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ
 • UML 5211. - VERGİ HUKUKU
 • UML 5221. - VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI
 • UML 5231 - KAMU MALİYESİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR
 • UML 5241 - GÜNCEL EKONOMİK VE MALİ SORUNLAR
 • UML 5212 - VERGİ PSİKOLOJİSİ VE SOSYOLOJİSİ
 • UML 5222 - VERGİ YARGISI
 • UML 5232 - KAMU HARCAMALARININ ANALİZİ
 • UML 5242 - TÜRK MALİ SİSTEMİNİN ANALİZİ
 • UML 5261. - DEVLET BORÇLARI
 • UML 5271. - ULUSLARARASI VERGİ SORUNLARI
 • UML 5233 - VERGİ DENETİMİ

Celal Bayar Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Maliye Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans