Ders Listesi

 • SHİ 5580 - Dönem Projesi
 • SHİ 5628 - Eğitim Öğretim Yöntemleri
 • SHİ 5639 - Zor Hasta ve Hasta Yakını İle İletişim
 • SHİ 5625 - Davranışın Oluşumunu Etkileyen Psikolojik Etmenler
 • SHİ 5624 - Kitle İletişimi
 • SHİ 5505 - Kişilik
 • SHİ 5638 - Sağlıklı Tutum ve Davranış Geliştirme
 • SHİ 5641 - Kurum İçi İletişim
 • SHİ 5504 - Risk Grupları ve Yakınları ile İletişim
 • SHİ 5633 - Sağlık Hizmetlerinde Ölçme, Değerlendirme ve Araştırma Yöntemleri
 • SHİ 5635 - Sağlık Hizmetlerinde İletişimin Kuramsal Boyutları
 • SHİ 5637 - Sağlık Hizmetlerinde Girişimcilik
 • SBE 5500 - Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

Manisa Celal Bayar Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Sağlık Hizmetlerinde İletişim Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans