Hakkımızda

Sağlık hizmetlerinde yüksek lisans programı ile sağlık alanında nitelikli iletişim ve ilişki kurma becerilerine sahip elemanlar ve yöneticilerin yetiştirilmesi ve bu alanda bilimsel bilgi üretilmesi amaçlanmaktadır.

Programın içeriği sağlık çalışanı ile hasta/hasta yakını arasındaki ve sağlık çalışanlarının kendi aralarındaki ilişki ve iletişime yöneliktir.

Sağlık hizmetlerinde iletişim yüksek lisans programı, başvuru şartlarında yer alan mezuniyet koşullarını taşıdığı takdirde doğrudan sağlık hizmeti verenler yanında sağlık kurumlarında herhangi bir şekilde görevlendirilebilen tüm üniversite mezunlarına açıktır.

Bu programı bitirenlerin kendi alanlarında işe alımlarda tercih edilmeleri ve daha iyi pozisyonlarda çalışmaları söz konusudur. Ayrıca mezunlar yüksek öğretim kurumlarında öğretim görevlisi olarak atanabilme, sağlık kurumlarında yönetici olarak görev alma, sağlık kurumlarında insan kaynakları biriminde görev alma, sağlık kurumlarında eğitim birimlerinde görev alma, hastanelerde iletişim birimlerinde görev alma, hastanelerde kurumsal iletişim birimlerinde görev alma, hastane kalite birimlerinde görev alma, sağlıkla ilgili ürün ve hizmetlerin tanıtımında özelleşmiş ajanslarda görev alma, sağlık kurumlarında insan kaynakları biriminde görev alma ve sağlık hizmetlerinde iletişim alanında eğitici olarak görev alma şansı da elde etmektedirler.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Sağlık Hizmetlerinde İletişim Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans