Duyurular

Celal Bayar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Duyuruları

2015-2016 Yılı Lisans ve Önlisans Yatay Geçiş Kontenjanları ve Koşulları
24.07.2015

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjanları

FAKÜLTE/MYO BÖLÜM PROGRAM 2.Sınıf 3.Sınıf
Yurt İçi Yurt Dışı Yurt İçi Yurt Dışı
Ahmetli Meslek Yüksekokulu Yönetim Ve Organizasyon Bölümü İnsan Kaynakları Yönetimi Pr. (Uzaktan Öğretim) 3 1 - -
Salihli Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Pr. (Uzaktan Öğretim) 3 1 - -
Soma Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik Bölümü İş Sağlığı Ve Güvenliği Pr. (Uzaktan Öğretim) 3 1 - -
Turgutlu Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Pr. (Uzaktan Öğretim) 3 1 - -
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü  İşletme Pr. (Uzaktan Öğretim) 3 1 - -
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Kamu Yönetimi Pr. (Uzaktan Öğretim) 3 1 3 1

 

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Koşulları

Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Üniversitemiz yönetmeliklerine uygun olarak 2015-2016 öğretim yılı güz yarıyılında, Üniversitemize yatay geçiş ile kabul edilecek öğrencilerde aranan koşullar ve gerekli belgeler: 

A. Başvuru Koşulları

1. Yatay geçişler ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan Yükseköğretim Kurumları arasında yapılır.

2. Önlisans programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına ve hazırlık sınıfına yatay geçiş yapılamaz.

3. Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 (4 üzerinden en az 2) olması gereklidir. Örgün ve II. Öğretim programlarından Uzaktan eğitim programlarına geçiş için de bu koşul geçerlidir.

4. Açık ve uzaktan eğitimden örgün eğitim programlarına yatay geçiş müracaatı yapılabilmesi için öğrencinin genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 ve üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği örgün öğretim programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

5. Yurtdışından yapılacak yatay geçiş müracaatları, yönetmeliğin 14. maddesi kapsamında değerlendirilecektir.

6. Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş başvurularında ÖSYS sonucu veya aşağıda belirtilen muadil sayılan belgeler aranacaktır. Bu adayların yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş olmaları, ön lisans programları için YGS’de ilgili puan türünde 140 veya daha fazla, lisans programları için LYS’de ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almaları şartı aranacaktır.

 

B. Müracaat İçin Gerekli Belgeler

1. Dilekçe (dilekçede başvurulan bölüm ve program belirtilecek)

2. Not belgesi (Transkript) öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği tüm dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belge veya onaylı sureti

3. Disiplin cezası alıp almadığına dair belge.

4. ÖSYS yerleştirme sonuç belgesinin internet çıktısı.

5. Öğrencinin ders içerikleri belgesi.

6.Yukarıda sayılan bütün belgeler tamamlanmak kaydıyla, postayla yapılan müracaatlar da işleme alınacaktır.

Yatay geçiş başvuru ve değerlendirme takvimi için tıklayınız.

Müracaatlar son başvuru tarihi olan 21 Ağustos 2015  mesai bitimine kadar bütün belgeler tamamlanmış olarak Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine yapılacaktır.


Paylaş Tweet

Geri