Duyurular

Celal Bayar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Duyuruları

2017-18 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ek Sınav Hakkında
29.01.2018

EK SINAV UYGULAMA ESASLARI

A- Ek Sınavlara Başvurabilecek Olanlar

1. Son dönem öğrencisi olanlar (mezun duruma gelenler). Bu öğrencilerden;                                                                                                   

2. Not ortalaması 2.00'ın altında olduğu için mezun olamayanlardan;

B- Başvuru Tarihi

Öğrenciler, başvurularını 5-7 Şubat 2018 tarihleri arasında kullanıcı adı ve şifresi ile ubs.cbu.edu.tr internet adresinden ve dilekçe ile okullarına yapacaklardır.

C- Sınav Tarihi

D- Genel Esaslar

  1. Öğrenci sınavına girmek istediği ders/dersleri kendisi belirler.
  2. Öğrencinin eksik seçtiği ders/dersler için veya ders seçimi yaptıktan sonra sınavına girmediği ders/dersler için ilgili yarıyılda yapılan ek sınavlardan sonra aynı yarıyılda tekrar ek sınav hakkı verilmez.
  3. Ek sınavlara giren öğrencilerin ek sınavlar sonucunda not ortalaması 2.00'ın altına düşmesi durumunda aynı yarıyılda tekrar ek sınav hakkı verilmez.
  4. Not ortalaması 2.00'ın altında olduğu için mezun olamayanlar "DD", "DC", "CC" harf notlu en çok üç dersten ek sınava girebilirler.
  5. Not ortalaması 2.00'ın altında olduğu için mezun olamayanların "DD", "DC", "CC" harf notlu derslerinden girdikleri ek sınav sonucunda bu harf notlarının "FF" veya "FD" ye dönüşmesi durumunda başarısız oldukları bu dersleri ilgili dönemlerinde tekrar alacaklardır.
  6. Ek Sınavlardan alınan notlar başarı notları yerine geçer.
  7. Öğrenci ek sınav hakkından her güz ve bahar yarıyılları sonunda yararlanır. Ek sınavlardan sonra "Başarısız" olduğu ders/dersleri tekrar alabilir.
  8. Ek sınavlara girilecek ders toplamlarına staj dersleri dâhil edilmez.
  9. Ek sınavı yapacak öğretim elemanları ilgili birim tarafından belirlenir.
  10. Ek sınavlara giren öğrenciler herhangi bir ücret yatırmaz. Ancak mezun olamamaları durumunda harçlarını yatırırlar.

Paylaş Tweet

Geri