Sisteme Giriş

Celal Bayar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemine Giriş

Tıp
Fakültesi

Türk Dili
Atatürk İlke ve İnkilapları

Ortak
Zorunlu Dersler

Türk Dili
Atatürk İlke ve İnkilapları
Yabancı Dil
Bilgisayar