CBÜ Yönetmelikler

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

CBÜ Yönetmelikler


Yönetmelikler

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Programlar Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliği

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim- Öğretim Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik


Yönergeler

MCBÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönergesi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Alımı, Başvuru ve Kayıt Yönergesi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yüzde On Başarı Değerlendirme Yönergesi

Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Eğitime İlişkin Usul ve Esaslar

MCBÜ Üniversite Sanayi İşbirliği Araştırma ve Uygulama Merkezi İsteğe Bağlı Staj Yönergesi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yurt Dışından Lisansüstü Öğrenci Başvurusu ve Kayıt Kabul Yönergesi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Uygulama Yönergesi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Yönergesi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yan Dal Programı Yönergesi