Hakkımızda

Hakkımızda

Hakkımızda

Dünden Bugüne Merkezimiz

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2012 – 2013 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde Turgutlu Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Önlisans Programı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile eğitime başlamıştır.2013 – 2014 öğretim yılında bu programlara ek olarak Fen Bilimleri Enstitüsü Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans , Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Hizmetlerinde İletişim Tezsiz Yüksek Lisans , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Lisans, Soma Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans , Salihli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Önlisans bölüm ve programları eklenmiş ve 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Lisans , Ahmetli Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans , Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans programlarının eklenmesiyle bölüm ve program sayıları arttırılmıştır.

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında, 1.042 öğrencimiz uzaktan öğretim yöntemiyle öğrenimlerini başarılı bir şekilde tamamlamıştır.

MCBÜ-UZEM, kurulu altyapısını eğitim – öğretimin yanı sıra gerek üniversitemiz gerekse diğer kamu kuruluşlarıyla paylaşarak toplumumuza yararlı olmayı da amaç edinmiştir. Bu bağlamda 2014 yılı içerisinde Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ile Üniversitemiz arasında “Aday Memur Eğitimlerinin Uzaktan Eğitim Yoluyla Verilmesi” işbirliği protokolü imzalanmış ve eğitimlerin Sağlık Bakanlığı bünyesine alınma sürecine kadar toplam 15 ilimizin Sağlık Müdürlükleri ile aday memur eğitimi gerçekleştirilmiştir.Bunun dışında merkezimiz Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu ile de aday memur eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlamış bulunmaktadır. Aday Memurlara yönelik bu avantajlı programı kendi üniversitemiz bünyesindeki aday memurlara da başarılı bir şekilde bugüne kadar sürdürmüştür.

Bunun dışında üniversitemizde MYO/Fakültelere ve personele yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini de her yıl yeni katılımcılarla sürdürmektedir.

Tüm bu eğitimleri sağlarken 444 9 228 no’lu Çağrı Destek Hattı ile öğrencilerimize ve uzaktan eğitim hakkında bilgi almak isteyen tüm adaylara hafta içi 08:00 – 24:00 saatleri arasında online destek hizmeti de sunulmaktadır.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde açılması plânlanan uzaktan öğretim programları ile gelişmekte olan bilimsel metotlara dayalı eğitim programları oluşturulmakta, öğrencilerin özgürlük alanları genişletilerek daha özgür bir üniversite oluşturulması hedeflenmektedir. Böylece üniversitemizin vizyonu, misyonu ve stratejik hedefleri ile uyumlu bir çalışma gerçekleştirilmektedir.