Müdür Yardımcıları

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Müdür Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Melih AKDENİZ
Öğr. Gör. Ekrem YILMAZ