İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Ön Lisans Programı

Program :
İş Sağlığı ve Güvenliği Ön Lisans Programı / Soma Meslek Yüksekokulu

İletişim :
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi :
444 9 228
uzem.destek@cbu.edu.tr
Şehitler Mahallesi, 700. Sokak, No:2, 45020, Şehzadeler/Manisa Türkiye

Soma Meslek Yüksekokulu :
0236 612 00 63
Değirmen Cad. No:2 Manisa MCBÜ Soma Meslek Yüksekokulu 45500 Soma/Manisa Türkiye

Program Tanıtımı


Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü altında, İş Sağlığı ve Güvenliği Programında 2013-2014 Güz döneminde Uzaktan Eğitime başlanmıştır. Program, Endüstriyel Kuruluşların ihtiyacı olan İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik personelin yetiştirilmesi ve iş güvenliği organizasyonunun ihtiyacı olan " İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" yetiştirmeyi hedeflemektedir. İş sağlığı ve güvenliğinin oldukça kapsamlı bir alan olması nedeni ile koruyucu ve önleyici hizmetlerin daha verimli ve günün şartlarına uygun şekilde verilebilmesi için bu alanda hizmet verecek kişi ve kuruluşların eğitimli ve yetkin hale getirilmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösterecek kişilerin yetiştirilmeleri ve eğitilmeleri gerekmektedir. Ülkemizde özellikle sanayi alanında gereksinim duyulan eğitilmiş ve nitelikli işgücü boşluğunun doldurulması, çağın gereklerine uygun kalite ve niteliklerde ara eleman yetiştirilmesi en önemli önceliklerimizdendir.

Mezunlarımız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının izniyle açılan Uzman Yetiştirme kurslarına katılarak, Bakanlığın açtığı sınavda başarılı oldukları takdirde C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olmaya hak kazanırlar. Ülkemizde 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile kamuda ve özel sektörde iş sağlığı güvenliği ile ilgili ara elemana çok büyük ihtiyaç bulunmaktadır. Bu kanunda yapılan düzenleme ile gelecek yıllarda küçük ölçekli işletmelerde de iş sağlığı ve güvenliği bölüm mezunlarına daha fazla ihtiyaç olacaktır.


Başvuru Koşulları


Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Temel Yeterlilik Testinden (TYT) yeterli puanı alarak ilgili bölüme yerleştirilmiş olduğunu gösterir sonuç belgesi gereklidir.


Öğretim Planı


SIS 1001 Seçmeli Dersler I
SOD 1101 Meslek Etiği
SIS 1151 Matematik
SIS 1111 İş Güvenliğine Giriş
SIS 1121 Kimyasallar ve Tehlikeleri
SIS 1131 Temel Hukuk
SIS 1101 Makine ve Teçhizat
SIS 1141 Ergonomi
SIS 1004 Seçmeli Dersler II
SIS 1006 Alan Dışı Seçmeli Dersler
SOD 1102 Sosyal Sorumluluk
SIS 1152 İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları
SIS 1102 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
SIS 1112 Etiketleme ve İşaretleme
SIS 1122 Toplam Verimli Bakım ve Periyodik Kontrol
SIS 1132 İtfaiyecilik ve Yangından Korunma
SIS 1142 Endüstriyel Hijyen
SIS 1003 Seçmeli Dersler III
SIS 2101 Araştırma Yöntem ve Teknikleri
SIS 2111 Yapı İşlerinde Güvenlik
SIS 2121 İş Güvenliği Eğitim Metodları
SIS 2131 Elektrik İşlerinde Güvenlik
SIS 2141 İSG Risk Değerlendirme
SIS 2151 İş Güvenliği Mevzuatı
AIT 2102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
TDL 2102 Türk Dili
YDI 2102 Yabancı Dil
SIS 2102 Davranış Odaklı İSG
SIS 2112 Tehlike Madde ve Atık Yönetimi
SIS 2122 İSG Yönetim Sistemleri
SIS 2132 Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İSG
SIS 2142 İstatistik
SIS 1261 Bilgisayar
SIS 1271 Ofis Yazılımı
SIS 1252 Çevre Sağlığı ve Güvenliği
SIS 1262 Afet, Acil Durum ve Endüstriyel Kazalarda İSG
SIS 1272 İSG Donanımları, Ölçme Teknikleri
SIS 1282 İlk Yardım
SIS 1212 İşletme Yönetimi
SOD 1222 Girişimcilik
SOD 1232 Teknoloji Yönetimi
SOD 1242 İnovasyon Yönetimi
SIS 2251 Madenlerde Havalandırma Emniyet ve Sağlık
SIS 2261 Taşıma ve Depolama
SIS 2271 Endüstride Psikoloji
SIS 2281 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Rapor ve Belgelendirme


Ücretler


Manisa Celal Bayar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uzaktan Eğitim Programı öğrenim ücreti için : http://uzem.cbu.edu.tr/tr/ogrenim-ucretleri


Sınavlar
Mezuniyet


Öğrencilerin mezun olabilmesi için bölüm eğitim programında belirtilen biçimde dönemlik 30 olmak üzere, 120 AKTS karşılığı zorunlu ve seçmeli dersleri başarı ile vermiş olmaları ve bu koşullara ek olarak genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.


İletişim


Uzaktan Eğitim Merkezi :
444 9 228
uzem.destek@cbu.edu.tr
Şehitler Mahallesi, 700. Sokak, No:2, 45020, Şehzadeler/Manisa, Türkiye

Soma Meslek Yüksekokulu :
0236 612 00 63
Değirmen Cad. No:2 Manisa MCBÜ Soma Meslek Yüksekokulu 45500 Soma/Manisa Türkiye


Program Tanıtımı


Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü altında, İş Sağlığı ve Güvenliği Programında 2013-2014 Güz döneminde Uzaktan Eğitime başlanmıştır. Program, Endüstriyel Kuruluşların ihtiyacı olan İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik personelin yetiştirilmesi ve iş güvenliği organizasyonunun ihtiyacı olan " İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" yetiştirmeyi hedeflemektedir. İş sağlığı ve güvenliğinin oldukça kapsamlı bir alan olması nedeni ile koruyucu ve önleyici hizmetlerin daha verimli ve günün şartlarına uygun şekilde verilebilmesi için bu alanda hizmet verecek kişi ve kuruluşların eğitimli ve yetkin hale getirilmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösterecek kişilerin yetiştirilmeleri ve eğitilmeleri gerekmektedir. Ülkemizde özellikle sanayi alanında gereksinim duyulan eğitilmiş ve nitelikli işgücü boşluğunun doldurulması, çağın gereklerine uygun kalite ve niteliklerde ara eleman yetiştirilmesi en önemli önceliklerimizdendir.

Mezunlarımız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının izniyle açılan Uzman Yetiştirme kurslarına katılarak, Bakanlığın açtığı sınavda başarılı oldukları takdirde C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olmaya hak kazanırlar. Ülkemizde 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile kamuda ve özel sektörde iş sağlığı güvenliği ile ilgili ara elemana çok büyük ihtiyaç bulunmaktadır. Bu kanunda yapılan düzenleme ile gelecek yıllarda küçük ölçekli işletmelerde de iş sağlığı ve güvenliği bölüm mezunlarına daha fazla ihtiyaç olacaktır.

Başvuru Koşulları


Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Temel Yeterlilik Testinden (TYT) yeterli puanı alarak ilgili bölüme yerleştirilmiş olduğunu gösterir sonuç belgesi gereklidir.

Öğretim Planı


SIS 1001 Seçmeli Dersler I
SOD 1101 Meslek Etiği
SIS 1151 Matematik
SIS 1111 İş Güvenliğine Giriş
SIS 1121 Kimyasallar ve Tehlikeleri
SIS 1131 Temel Hukuk
SIS 1101 Makine ve Teçhizat
SIS 1141 Ergonomi
SIS 1004 Seçmeli Dersler II
SIS 1006 Alan Dışı Seçmeli Dersler
SOD 1102 Sosyal Sorumluluk
SIS 1152 İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları
SIS 1102 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
SIS 1112 Etiketleme ve İşaretleme
SIS 1122 Toplam Verimli Bakım ve Periyodik Kontrol
SIS 1132 İtfaiyecilik ve Yangından Korunma
SIS 1142 Endüstriyel Hijyen
SIS 1003 Seçmeli Dersler III
SIS 2101 Araştırma Yöntem ve Teknikleri
SIS 2111 Yapı İşlerinde Güvenlik
SIS 2121 İş Güvenliği Eğitim Metodları
SIS 2131 Elektrik İşlerinde Güvenlik
SIS 2141 İSG Risk Değerlendirme
SIS 2151 İş Güvenliği Mevzuatı
AIT 2102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
TDL 2102 Türk Dili
YDI 2102 Yabancı Dil
SIS 2102 Davranış Odaklı İSG
SIS 2112 Tehlike Madde ve Atık Yönetimi
SIS 2122 İSG Yönetim Sistemleri
SIS 2132 Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İSG
SIS 2142 İstatistik
SIS 1261 Bilgisayar
SIS 1271 Ofis Yazılımı
SIS 1252 Çevre Sağlığı ve Güvenliği
SIS 1262 Afet, Acil Durum ve Endüstriyel Kazalarda İSG
SIS 1272 İSG Donanımları, Ölçme Teknikleri
SIS 1282 İlk Yardım
SIS 1212 İşletme Yönetimi
SOD 1222 Girişimcilik
SOD 1232 Teknoloji Yönetimi
SOD 1242 İnovasyon Yönetimi
SIS 2251 Madenlerde Havalandırma Emniyet ve Sağlık
SIS 2261 Taşıma ve Depolama
SIS 2271 Endüstride Psikoloji
SIS 2281 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Rapor ve Belgelendirme

Ücretler


Manisa Celal Bayar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uzaktan Eğitim Programı öğrenim ücreti için : http://uzem.cbu.edu.tr/tr/ogrenim-ucretleri

SınavlarMezuniyet


Öğrencilerin mezun olabilmesi için bölüm eğitim programında belirtilen biçimde dönemlik 30 olmak üzere, 120 AKTS karşılığı zorunlu ve seçmeli dersleri başarı ile vermiş olmaları ve bu koşullara ek olarak genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

İletişim


Uzaktan Eğitim Merkezi :
444 9 228
uzem.destek@cbu.edu.tr
Şehitler Mahallesi, 700. Sokak, No:2, 45020, Şehzadeler/Manisa, Türkiye

Soma Meslek Yüksekokulu :
0236 612 00 63
Değirmen Cad. No:2 Manisa MCBÜ Soma Meslek Yüksekokulu 45500 Soma/Manisa Türkiye