Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Program :
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İletişim :
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi :
444 9 228
uzem.destek@cbu.edu.tr
Şehitler Mahallesi, 700. Sokak, No:2, 45020, Şehzadeler/Manisa Türkiye

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü :
0236 201 80 15
iibf.ogrenci@cbu.edu.tr
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü Yunusemre/Manisa, Türkiye

Program Tanıtımı


Kamu Yönetimi disiplini, bir yönetimsel sistemde karar ve politika oluşturma süreçlerini inceler. Disiplin, genellikle devletlerin yürütme gücü olarak düşünülür; yerel ve ulusal yönetimler düzeyinde kamu örgütleri ile kamu politikalarının örgütlenmesi, yönetimi ve uygulanması ile ilgilenir. Dolayısıyla, disiplin, program yönetimini ve kaynak yönetimini birlikte içerir. Kamu Yönetimi disiplinleri insan topluluklarının kamusal alanlarına odaklanmaları yönüyle ortak bir yöne sahiptirler. Kamu politikaları politik güçlerce yapıldığından kamu yöneticileri siyasal çevreyi göz ardı edemezler. Aynı şekilde, kamu politikaları da kamu yöneticilerince uygulandığı için politikacılar da kamu yöneticilerini göz ardı edemezler.

İşte bütün bu gerekçelerle Kamu Yönetimi sosyo-politik yaşam açısından büyük bir önem arz etmektedir. Bu bağlamda, bölüm, kamunun ve özel kuruluşların gerek duyduğu çeşitli yönetim kademelerinde görev alacak, çağdaş yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip ve bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek nitelikte yöneticiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bunların yanı sıra, akademik hayatta ihtiyaç duyulan bilimsel kadroları yetiştirmek de bir diğer amacı oluşturmaktadır. Hedef, siyasal ve toplumsal olguları bilimsel açıdan değerlendirerek çözüm üreten bireyler yetiştirmektir. Bunun için temel amaç, öğrencilere güçlü bir kamu yönetimi eğitimini gerekli hukuk bilgisiyle destekleyerek sunmaktır. Öğrenci alınması düşünülen bölümde üçüncü sınıftan itibaren seçmeli derslerle öğrencilerin yönlendirilmek istenmesi bu temel amaca yönelik olarak düşünülmüştür.

Kamu Yönetimi Bölümünde sürdürülecek lisans eğiliminin temel amacı, öncelikle iyi insan, iyi yurttaş ve iyi meslek sahibi yetiştirmek, Devletin merkez ve taşra örgütünün çeşitli kademelerinde, yerel yönetimlerde, idari yargı mercilerinde, iç ve dış politika alanlarında görev alacak mezunlarımıza kamu yöneticisi formasyonu kazandırmaktır. Üstlendikleri görevleri en iyi biçimde yapabilmeleri için politika, yönetim bilimleri, yerel yönelimler, kamu hukuku, uluslararası siyaset alanlarında Karşılaştırmalı eğilim vermek ve araştırma yapmayı öğretmek, aldıkları bu eğitim sayesinde sorunları kavramada ve çözmede çok yönlü düşünme ve doğru karar verme becerisi kazandırmaktır.

Bu alanda çalışmak isleyenlerin politik, ekonomik, toplumsal ve hukuksal konularda söz sahibi, düşüncelerini dile getirme ve yazmada başarılı, halkla ve üst makamlarla sürekli bir etkileşim içinde bulunacaklarından insan davranışlarım analız edebilmede etkili ve sağlam bir mantığa, inandırma gücüne sahip olmaları gerekliğinden, bölümümüzdeki lisans eğitimi bu hedefler doğrultusunda sürdürülecektir. Bu nitelikleri elde etmiş olarak Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olacak öğrenciler yaptıkları işe ve çalıştıkları kuruma göre vali. kaymakam, yargıç, diplomat, müfettiş vb. gibi unvanları elde edebileceklerdir. Bürokrasinin çeşitli kademelerinde Devlet memuru ve kamu yöneticisi olarak görev yapabilecekler, hatta özel sektör kuruluşlarının yönetim kadrolarında çalıştırılmak üzere öncelikle aranan kişiler olacaklardır.

Bu bağlamda bölümümüzde, Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı, Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı, Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı ve Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı olmak üzere dört anabilim dalını içeren dersler çerçevesinde bir eğitim sunulmaktadır.


Başvuru Koşulları


Bu program İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne bağlı olup EA Puan Türü ile öğrenci kabul etmektedir. Genel Kontenjan 40 öğrenci ile sınırlıdır, Okul Birincisi Kontenjanı ise 1’dir. Öğrenim ücretlidir.

Bu programda dersler internete dayalı uzaktan eğitim sistemiyle yürütülecektir. Programa alınan öğrencilerin internet bağlantısı olan kişisel bir bilgisayarı kullanma olanağına sahip olmaları gerekmektedir. Bu programın güz ve bahar yarıyılına ait derslerin dönem sonu sınavları Üniversite kampüsünde veya ilgili Meslek Yüksekokulunda yapılacaktır. (Materyal giderleri, ara sınav ve yıl sonu sınavları vb. konularda ayrıntılı bilgi, Üniversitenin internet adresinden edinilebilir.) Uzaktan Öğretim programlarının diplomalarında "uzaktan öğretim" ibaresi yer alacaktır.


Öğretim Planı


I. Yarıyıl
AIT 1101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
IKT 1161 İktisada Giriş
KMY 1101 Kamu Yönetimine Giriş
YDI 1121 Yabancı Dil I– İngilizce
KMY 1121 Hukukun Temel Kavramları
ISL 1111 Muhasebe I
KMY 1111 Türk Dili I
KMY 1111 Toplum Bilimi
KMY 1131 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
II. Yarıyıl
AIT 1102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II
KMY 1112 Siyaset Bilimine Giriş
IKT 1162 Mikro İktisat
ISL 1112 Muhasebe II
TDL 1112 Türk Dili-II
YDI 1122 Yabancı Dil II - İngilizce
KMY 1102 Anayasa Hukukuna Giriş
KMY 1122 Temel Bilgisayar Bilimleri
KMY 1132 Siyasi Tarih
III. Yarıyıl
IKT 2163 Makro İktisat
KMY 2123 Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
MLY 2163 Kamu Maliyesi
KMY 2103 Siyasal Düşünceler Tarihi
KMY 2113 Yönetim Bilimleri
KMY 2133 Uygarlık Tarihi
ISL 2123 Borçlar Hukuku
IV. Yarıyıl
KMY 2104 İdare Hukuku
KMY 2144 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
KMY 2124 Türk Yönetim Tarihi
KMY 2134 Siyaset Sosyolojisi
MLY 2174 Devlet Bütçesi
KMY 2174 Türk Anayasa Hukuku
KMY 2148 Siyasal Düşünceler Tarihi II
V. Yarıyıl
KMY 3115 Kentleşme ve Konut Politikaları
KMY 3155 Kamu Personel Yönetimi
KMY 3165 Yerel Yönetimler
KMY 3175 Siyasal İletişim
KMY 3137 Türk Siyasal Hayatı I
KMY 3001 Seçmeli Ders Havuzu I
KMY 3216 Siyasi Tarih
KMY 3235 Temsil ve Protokol Yönetimi
MLY 3255 Maliye Politikası
CEK 3217 Sosyal Politika
KMY 3245 Kriz ve Afet Yönetimi
ISL 3207 Davranış Bilimleri
IKT 3285 Uluslararası İktisat
VI. Yarıyıl
ISL 3186 İş Hukuku
KMY 3106 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı
KMY 3126 Yerel Yönetimler II
KMY 3116 Çevre Sorunları ve Politikaları
MLY 3186 Türk Vergi Sistemi
KMY 3002 Seçmeli Ders Havuzu II
KMY 3226 Avrupa Birliği ve Türkiye
MLY 3245 Yerel Yönetimler Maliyesi
KMY 3236 Uluslararası Politika
ISL 3254 Girişimcilik
KMY 3206 Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler
KMY 3286 Bilişim Teknolojileri ve E-Devlet
KMY 3202 Çağdaş Siyasal Akımlar
VII. Yarıyıl
KMY 4177 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi
KMY 4137 Türk İslam Düşünce Tarihi
KMY 4147 Kent Kültürü ve Politikaları
KMY 4157 Türkiye'de Çevre Yönetimi
KMY 4187 Devletler Hukuku
KMY 4001 Seçmeli Ders Havuzu III
KMY 4207 Kent ve Bölge Planlaması
KMY 4227 Regional and Urban Planning
KMY 4217 Medya ve Siyaset İlişkileri
KMY 4257 Çağdaş Siyasal Sistemler
KMY 4267 Kentleşme ve Çevre Politikaları
KMY 4297 Türk Dış Politikası
VIII. Yarıyıl
IKT 4128 Türkiye Ekonomisi
ISL 4168 Ticaret Hukuku
KMY 4118 İdari Yargılama Hukuku
KMY 4108 Ceza Hukuku
KMY 4178 Sivil Toplum
KMY 4002 Seçmeli Ders Havuzu IV
MLY 4268 Kamu Mali Denetimi
KMY 4208 Uluslararası Çevre Politikası
KMY 4238 Kamuda Güvenlik Politikaları
KMY 4258 Kentsel Dönüşüm
KMY 4228 Mesleki Yabancı Dil
KMY 4248 Yönetim ve Etik


Ücretler


Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Lisans programına ait öğrenim harcını https://ogrenciisleri.mcbu.edu.tr/egitim-ogretim/harc-bilgileri.5433.tr.html adresinden öğrenebilirsiniz.


Sınavlar
Mezuniyet


Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans programından mezun olabilmek için kredili derslerin başarı ile tamamlanması gerekmektedir.


İletişim


Uzaktan Eğitim Merkezi :
444 9 228
uzem.destek@cbu.edu.tr
Şehitler Mahallesi, 700. Sokak, No:2, 45020, Şehzadeler/Manisa, Türkiye

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü :
0236 201 80 15
iibf.ogrenci@cbu.edu.tr
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü Yunusemre/Manisa, Türkiye


Program Tanıtımı


Kamu Yönetimi disiplini, bir yönetimsel sistemde karar ve politika oluşturma süreçlerini inceler. Disiplin, genellikle devletlerin yürütme gücü olarak düşünülür; yerel ve ulusal yönetimler düzeyinde kamu örgütleri ile kamu politikalarının örgütlenmesi, yönetimi ve uygulanması ile ilgilenir. Dolayısıyla, disiplin, program yönetimini ve kaynak yönetimini birlikte içerir. Kamu Yönetimi disiplinleri insan topluluklarının kamusal alanlarına odaklanmaları yönüyle ortak bir yöne sahiptirler. Kamu politikaları politik güçlerce yapıldığından kamu yöneticileri siyasal çevreyi göz ardı edemezler. Aynı şekilde, kamu politikaları da kamu yöneticilerince uygulandığı için politikacılar da kamu yöneticilerini göz ardı edemezler.

İşte bütün bu gerekçelerle Kamu Yönetimi sosyo-politik yaşam açısından büyük bir önem arz etmektedir. Bu bağlamda, bölüm, kamunun ve özel kuruluşların gerek duyduğu çeşitli yönetim kademelerinde görev alacak, çağdaş yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip ve bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek nitelikte yöneticiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bunların yanı sıra, akademik hayatta ihtiyaç duyulan bilimsel kadroları yetiştirmek de bir diğer amacı oluşturmaktadır. Hedef, siyasal ve toplumsal olguları bilimsel açıdan değerlendirerek çözüm üreten bireyler yetiştirmektir. Bunun için temel amaç, öğrencilere güçlü bir kamu yönetimi eğitimini gerekli hukuk bilgisiyle destekleyerek sunmaktır. Öğrenci alınması düşünülen bölümde üçüncü sınıftan itibaren seçmeli derslerle öğrencilerin yönlendirilmek istenmesi bu temel amaca yönelik olarak düşünülmüştür.

Kamu Yönetimi Bölümünde sürdürülecek lisans eğiliminin temel amacı, öncelikle iyi insan, iyi yurttaş ve iyi meslek sahibi yetiştirmek, Devletin merkez ve taşra örgütünün çeşitli kademelerinde, yerel yönetimlerde, idari yargı mercilerinde, iç ve dış politika alanlarında görev alacak mezunlarımıza kamu yöneticisi formasyonu kazandırmaktır. Üstlendikleri görevleri en iyi biçimde yapabilmeleri için politika, yönetim bilimleri, yerel yönelimler, kamu hukuku, uluslararası siyaset alanlarında Karşılaştırmalı eğilim vermek ve araştırma yapmayı öğretmek, aldıkları bu eğitim sayesinde sorunları kavramada ve çözmede çok yönlü düşünme ve doğru karar verme becerisi kazandırmaktır.

Bu alanda çalışmak isleyenlerin politik, ekonomik, toplumsal ve hukuksal konularda söz sahibi, düşüncelerini dile getirme ve yazmada başarılı, halkla ve üst makamlarla sürekli bir etkileşim içinde bulunacaklarından insan davranışlarım analız edebilmede etkili ve sağlam bir mantığa, inandırma gücüne sahip olmaları gerekliğinden, bölümümüzdeki lisans eğitimi bu hedefler doğrultusunda sürdürülecektir. Bu nitelikleri elde etmiş olarak Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olacak öğrenciler yaptıkları işe ve çalıştıkları kuruma göre vali. kaymakam, yargıç, diplomat, müfettiş vb. gibi unvanları elde edebileceklerdir. Bürokrasinin çeşitli kademelerinde Devlet memuru ve kamu yöneticisi olarak görev yapabilecekler, hatta özel sektör kuruluşlarının yönetim kadrolarında çalıştırılmak üzere öncelikle aranan kişiler olacaklardır.

Bu bağlamda bölümümüzde, Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı, Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı, Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı ve Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı olmak üzere dört anabilim dalını içeren dersler çerçevesinde bir eğitim sunulmaktadır.

Başvuru Koşulları


Bu program İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne bağlı olup EA Puan Türü ile öğrenci kabul etmektedir. Genel Kontenjan 40 öğrenci ile sınırlıdır, Okul Birincisi Kontenjanı ise 1’dir. Öğrenim ücretlidir.

Bu programda dersler internete dayalı uzaktan eğitim sistemiyle yürütülecektir. Programa alınan öğrencilerin internet bağlantısı olan kişisel bir bilgisayarı kullanma olanağına sahip olmaları gerekmektedir. Bu programın güz ve bahar yarıyılına ait derslerin dönem sonu sınavları Üniversite kampüsünde veya ilgili Meslek Yüksekokulunda yapılacaktır. (Materyal giderleri, ara sınav ve yıl sonu sınavları vb. konularda ayrıntılı bilgi, Üniversitenin internet adresinden edinilebilir.) Uzaktan Öğretim programlarının diplomalarında "uzaktan öğretim" ibaresi yer alacaktır.

Öğretim Planı


I. Yarıyıl
AIT 1101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
IKT 1161 İktisada Giriş
KMY 1101 Kamu Yönetimine Giriş
YDI 1121 Yabancı Dil I– İngilizce
KMY 1121 Hukukun Temel Kavramları
ISL 1111 Muhasebe I
KMY 1111 Türk Dili I
KMY 1111 Toplum Bilimi
KMY 1131 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
II. Yarıyıl
AIT 1102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II
KMY 1112 Siyaset Bilimine Giriş
IKT 1162 Mikro İktisat
ISL 1112 Muhasebe II
TDL 1112 Türk Dili-II
YDI 1122 Yabancı Dil II - İngilizce
KMY 1102 Anayasa Hukukuna Giriş
KMY 1122 Temel Bilgisayar Bilimleri
KMY 1132 Siyasi Tarih
III. Yarıyıl
IKT 2163 Makro İktisat
KMY 2123 Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
MLY 2163 Kamu Maliyesi
KMY 2103 Siyasal Düşünceler Tarihi
KMY 2113 Yönetim Bilimleri
KMY 2133 Uygarlık Tarihi
ISL 2123 Borçlar Hukuku
IV. Yarıyıl
KMY 2104 İdare Hukuku
KMY 2144 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
KMY 2124 Türk Yönetim Tarihi
KMY 2134 Siyaset Sosyolojisi
MLY 2174 Devlet Bütçesi
KMY 2174 Türk Anayasa Hukuku
KMY 2148 Siyasal Düşünceler Tarihi II
V. Yarıyıl
KMY 3115 Kentleşme ve Konut Politikaları
KMY 3155 Kamu Personel Yönetimi
KMY 3165 Yerel Yönetimler
KMY 3175 Siyasal İletişim
KMY 3137 Türk Siyasal Hayatı I
KMY 3001 Seçmeli Ders Havuzu I
KMY 3216 Siyasi Tarih
KMY 3235 Temsil ve Protokol Yönetimi
MLY 3255 Maliye Politikası
CEK 3217 Sosyal Politika
KMY 3245 Kriz ve Afet Yönetimi
ISL 3207 Davranış Bilimleri
IKT 3285 Uluslararası İktisat
VI. Yarıyıl
ISL 3186 İş Hukuku
KMY 3106 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı
KMY 3126 Yerel Yönetimler II
KMY 3116 Çevre Sorunları ve Politikaları
MLY 3186 Türk Vergi Sistemi
KMY 3002 Seçmeli Ders Havuzu II
KMY 3226 Avrupa Birliği ve Türkiye
MLY 3245 Yerel Yönetimler Maliyesi
KMY 3236 Uluslararası Politika
ISL 3254 Girişimcilik
KMY 3206 Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler
KMY 3286 Bilişim Teknolojileri ve E-Devlet
KMY 3202 Çağdaş Siyasal Akımlar
VII. Yarıyıl
KMY 4177 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi
KMY 4137 Türk İslam Düşünce Tarihi
KMY 4147 Kent Kültürü ve Politikaları
KMY 4157 Türkiye'de Çevre Yönetimi
KMY 4187 Devletler Hukuku
KMY 4001 Seçmeli Ders Havuzu III
KMY 4207 Kent ve Bölge Planlaması
KMY 4227 Regional and Urban Planning
KMY 4217 Medya ve Siyaset İlişkileri
KMY 4257 Çağdaş Siyasal Sistemler
KMY 4267 Kentleşme ve Çevre Politikaları
KMY 4297 Türk Dış Politikası
VIII. Yarıyıl
IKT 4128 Türkiye Ekonomisi
ISL 4168 Ticaret Hukuku
KMY 4118 İdari Yargılama Hukuku
KMY 4108 Ceza Hukuku
KMY 4178 Sivil Toplum
KMY 4002 Seçmeli Ders Havuzu IV
MLY 4268 Kamu Mali Denetimi
KMY 4208 Uluslararası Çevre Politikası
KMY 4238 Kamuda Güvenlik Politikaları
KMY 4258 Kentsel Dönüşüm
KMY 4228 Mesleki Yabancı Dil
KMY 4248 Yönetim ve Etik

Ücretler


Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Lisans programına ait öğrenim harcını https://ogrenciisleri.mcbu.edu.tr/egitim-ogretim/harc-bilgileri.5433.tr.html adresinden öğrenebilirsiniz.

SınavlarMezuniyet


Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans programından mezun olabilmek için kredili derslerin başarı ile tamamlanması gerekmektedir.

İletişim


Uzaktan Eğitim Merkezi :
444 9 228
uzem.destek@cbu.edu.tr
Şehitler Mahallesi, 700. Sokak, No:2, 45020, Şehzadeler/Manisa, Türkiye

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü :
0236 201 80 15
iibf.ogrenci@cbu.edu.tr
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü Yunusemre/Manisa, Türkiye