Mühendislik Yönetimi

Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Program :
Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı / Fen Bilimleri Enstitüsü

İletişim :
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi :
444 9 228
uzem.destek@cbu.edu.tr
Şehitler Mahallesi, 700. Sokak, No:2, 45020, Şehzadeler/Manisa Türkiye

Fen Bilimleri Enstitüsü :
0236 201 27 00
fen.ogrenci@cbu.edu.tr
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehit Prof Dr İlhan Varank Yerleşkesi, 45140, Yunusemre, Manisa, Türkiye

Program Tanıtımı


Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans programı, çeşitli mühendislik, fen ve sosyal bilimler alanlarında eğitim almış, stratejik ve operasyonel kararlar verme durumundaki kişilere yönelik geliştirilmiş bir programdır. Farklı mühendislik dallarından akademisyenlerin tecrübe ve bilgilerini bir araya getirerek günümüz ve geleceğin yöneticilerine farklı bakış açıları kazandırmaktadır. İşletmelerde, malzeme, işgücü, makine, para, enerji ve bilginin verimli kullanımını ve yönetimini sağlamak için yöntem ve tekniklerin uygulaması üzerine yoğunlaşan program, günümüzde sürekli olarak aranan, yıldızı yükselen ve lisansüstü eğitiminde en çok tercih edilen programlardan biridir. Hem üretim hem de hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin bu alanlarda yoğun ihtiyaca sahip olmaları, gelecekte de bu ilginin devam edeceğinin bir göstergesidir.

Globalleşen dünyanın ihtiyaçlarına hızlı ve etkili cevaplar üretebilmek için karmaşık ve birçok disipline ait bilgileri eşzamanlı değerlendiren nitelikte yöneticilere ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüz rekabet koşulları; teknolojik ve pazar yönlü değişimleri etkin bir şekilde takip ederken ulusal ve uluslararası sosyoekonomik etmenlerin de dikkate alınmasına imkân tanıyarak Ar-Ge ve mühendislik faaliyetlerini disiplinler arası çalışma esnekliğinde yürütebilmeyi gerektirmektedir. Verimlilik, planlama, kalite, karar verme teknikleri, yenilikçilik stratejileri ve çağdaş yönetim stratejileri bu açıklığın kapatılabilmesi için önemli araçlardır. Günümüz koşullarında dinamik bir yapıya sahip olan firmalarda entelektüel sermayenin çok iyi yönetilmesi gerekmektedir, bahsedilen yönetim tarzı içerisinde teknik konularda olduğu kadar sosyal iletişim konularında da gelişim gerekmektedir. Bu sebeple farklı disiplinlerin bakış açıları kazanılırken, etkin liderlik, takım çalışması, planlama ve kontrol süreçleriyle ilgili bilgi ve becerilerin kazanılmış olması önem taşımaktadır.

Mühendislik Yönetimi programları, temel bilimleri, diğer mühendislik bilimlerini ve işletme bilimini birbirine bağlayan, bütün mühendislik birimleri için en fazla fırsata ve esnekliğe sahip olan tamamlayıcı eğitim programlarıdır. Günümüzde bu eğitimi almış kişiler, geleneksel üretim şirketlerinden havayollarına, finansal kurumlardan hastanelere, danışmanlık şirketlerine kadar pek çok alanda faaliyet göstermektedirler.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Yönetimi Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans programının amaçlarından biri de hızla büyüyen ülkemiz ve bölgemiz sanayisinin ihtiyaçlarına hitap eden, çok yönlü ve ileri teknolojiyi takip edebilen, belirli alanlarında uzmanlaşmış personel yetiştirmektir. Programın hızla gelişen büyüyen ve Avrupa’nın en elverişli yatırım kenti olarak tanımlanan Manisa da olması, bölge sanayisinin Mühendislik Yönetimi, İnovasyon yönetimi ve Ar-Ge süreç yönetimi konularında uzman personele olan ihtiyacı, üniversite sanayi işbirliği için uygun ortam, sanayinin ihtiyaç duyduğu mühendislik ve ar-ge problemlerinin çözümünde etkin olmaya odaklı ders içerikleri programın değerini arttırmaktadır.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans programı tecrübeli ve dinamik öğretim üyesi kadrosuyla, öğrencilerine mühendislik ve teknoloji yönetiminde operasyonel ve stratejik seviyede karar verme, planlama, uygulama ve sonuçlarını izleyerek değerlendirme aşamalarında gerekli bilgi birikimini aktarmayı hedeflemektedir. Problem çözme odaklı yapı içerisinde, temel yönetim ilkeleri ve kantitatif teknikler desteğinde etkin bir içerik sunmaktadır.

Mühendislik Yönetimi Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans programının Türkiye’ deki genel eğilimi ve mühendis istihdam eden firmaların uzmanlık beklentisi göz önüne alındığında, uzman işgücüne ihtiyaç duyan ülkemiz sanayisine çok yüksek fayda sağlayacağı öngörülmektedir. Program, çalışan kişilerin de yüksek lisans yapabilmesinin bir aracı olmayı da hedeflemektedir. Uzaktan eğitim olarak planlanan bu programın çalışan işgücünün eğitiminde çok büyük faydalar sağlayacağı beklenmektedir. Uzaktan eğitim programları Manisa Celal Bayar Üniversitesinde son iki yıldır başarı ile uygulanmaktadır ve her türlü teknik ve teknolojik yeterlilik mevcuttur.


Başvuru Koşulları


Mühendislik Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuru yapacak olan adayların;

 • Teknoloji Fakülteleri
 • Mimarlık Fakülteleri
 • Teknik Eğitim Fakülteleri
 • Mühendislik Fakülteleri
 • İşletme bölümü lisans mezunu olmak
 • Sayısal branş veya Teknik branş öğretmeni olmak

ALES ve Yabancı Dil Şartı aranmamaktadır.


Öğretim Planı


1. Yarıyıl

FEN 5501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

2. Yarıyıl

MHY 5226 Modern Üretim Bilimi
MHY 5225 Üretim Sistemleri Yönetimi
MHY 5227 Proje Yönetimi
MHY 5223 Kalite Yönetimi
MHY 5216 Teknoloji ve Yenilik Yönetimi
MHY 5212 İnsan Faktör Mühendisliği
MHY 5228 Tedarik Zinciri Yönetimi
MHY 5220 Bakım Yönetimi
MHY 5230 Mühendislik Felsefesi

3. Yarıyıl

END 5100 Proje
Seçmeli Ders 1
Seçmeli Ders 2


Ücretler


Güncellenmektedir.


Sınavlar

Mezuniyet


Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans programından mezun olabilmek için toplam 60 AKTS karşılığı bir zorunlu, dokuz seçmeli dersten ve 30 AKTS karşılığı bir proje dersinden başarılı olunması gerekmektedir.
İletişim


Uzaktan Eğitim Merkezi :
444 9 228
uzem.destek@cbu.edu.tr
Şehitler Mahallesi, 700. Sokak, No:2, 45020, Şehzadeler/Manisa, Türkiye

Fen Bilimleri Enstitüsü :
0236 201 27 00
fen.ogrenci@cbu.edu.tr
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehit Prof Dr İlhan Varank Yerleşkesi,45140 Yunusemre/Manisa, Türkiye


Program Tanıtımı


Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans programı, çeşitli mühendislik, fen ve sosyal bilimler alanlarında eğitim almış, stratejik ve operasyonel kararlar verme durumundaki kişilere yönelik geliştirilmiş bir programdır. Farklı mühendislik dallarından akademisyenlerin tecrübe ve bilgilerini bir araya getirerek günümüz ve geleceğin yöneticilerine farklı bakış açıları kazandırmaktadır. İşletmelerde, malzeme, işgücü, makine, para, enerji ve bilginin verimli kullanımını ve yönetimini sağlamak için yöntem ve tekniklerin uygulaması üzerine yoğunlaşan program, günümüzde sürekli olarak aranan, yıldızı yükselen ve lisansüstü eğitiminde en çok tercih edilen programlardan biridir. Hem üretim hem de hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin bu alanlarda yoğun ihtiyaca sahip olmaları, gelecekte de bu ilginin devam edeceğinin bir göstergesidir.

Globalleşen dünyanın ihtiyaçlarına hızlı ve etkili cevaplar üretebilmek için karmaşık ve birçok disipline ait bilgileri eşzamanlı değerlendiren nitelikte yöneticilere ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüz rekabet koşulları; teknolojik ve pazar yönlü değişimleri etkin bir şekilde takip ederken ulusal ve uluslararası sosyoekonomik etmenlerin de dikkate alınmasına imkân tanıyarak Ar-Ge ve mühendislik faaliyetlerini disiplinler arası çalışma esnekliğinde yürütebilmeyi gerektirmektedir. Verimlilik, planlama, kalite, karar verme teknikleri, yenilikçilik stratejileri ve çağdaş yönetim stratejileri bu açıklığın kapatılabilmesi için önemli araçlardır. Günümüz koşullarında dinamik bir yapıya sahip olan firmalarda entelektüel sermayenin çok iyi yönetilmesi gerekmektedir, bahsedilen yönetim tarzı içerisinde teknik konularda olduğu kadar sosyal iletişim konularında da gelişim gerekmektedir. Bu sebeple farklı disiplinlerin bakış açıları kazanılırken, etkin liderlik, takım çalışması, planlama ve kontrol süreçleriyle ilgili bilgi ve becerilerin kazanılmış olması önem taşımaktadır.

Mühendislik Yönetimi programları, temel bilimleri, diğer mühendislik bilimlerini ve işletme bilimini birbirine bağlayan, bütün mühendislik birimleri için en fazla fırsata ve esnekliğe sahip olan tamamlayıcı eğitim programlarıdır. Günümüzde bu eğitimi almış kişiler, geleneksel üretim şirketlerinden havayollarına, finansal kurumlardan hastanelere, danışmanlık şirketlerine kadar pek çok alanda faaliyet göstermektedirler.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Yönetimi Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans programının amaçlarından biri de hızla büyüyen ülkemiz ve bölgemiz sanayisinin ihtiyaçlarına hitap eden, çok yönlü ve ileri teknolojiyi takip edebilen, belirli alanlarında uzmanlaşmış personel yetiştirmektir. Programın hızla gelişen büyüyen ve Avrupa’nın en elverişli yatırım kenti olarak tanımlanan Manisa da olması, bölge sanayisinin Mühendislik Yönetimi, İnovasyon yönetimi ve Ar-Ge süreç yönetimi konularında uzman personele olan ihtiyacı, üniversite sanayi işbirliği için uygun ortam, sanayinin ihtiyaç duyduğu mühendislik ve ar-ge problemlerinin çözümünde etkin olmaya odaklı ders içerikleri programın değerini arttırmaktadır.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans programı tecrübeli ve dinamik öğretim üyesi kadrosuyla, öğrencilerine mühendislik ve teknoloji yönetiminde operasyonel ve stratejik seviyede karar verme, planlama, uygulama ve sonuçlarını izleyerek değerlendirme aşamalarında gerekli bilgi birikimini aktarmayı hedeflemektedir. Problem çözme odaklı yapı içerisinde, temel yönetim ilkeleri ve kantitatif teknikler desteğinde etkin bir içerik sunmaktadır.

Mühendislik Yönetimi Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans programının Türkiye’ deki genel eğilimi ve mühendis istihdam eden firmaların uzmanlık beklentisi göz önüne alındığında, uzman işgücüne ihtiyaç duyan ülkemiz sanayisine çok yüksek fayda sağlayacağı öngörülmektedir. Program, çalışan kişilerin de yüksek lisans yapabilmesinin bir aracı olmayı da hedeflemektedir. Uzaktan eğitim olarak planlanan bu programın çalışan işgücünün eğitiminde çok büyük faydalar sağlayacağı beklenmektedir. Uzaktan eğitim programları Manisa Celal Bayar Üniversitesinde son iki yıldır başarı ile uygulanmaktadır ve her türlü teknik ve teknolojik yeterlilik mevcuttur.

Başvuru Koşulları


Mühendislik Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuru yapacak olan adayların;

 • Teknoloji Fakülteleri
 • Mimarlık Fakülteleri
 • Teknik Eğitim Fakülteleri
 • Mühendislik Fakülteleri
 • İşletme bölümü lisans mezunu olmak
 • Sayısal branş veya Teknik branş öğretmeni olmak

ALES ve Yabancı Dil Şartı aranmamaktadır.

Öğretim Planı


1. Yarıyıl

FEN 5501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

2. Yarıyıl

MHY 5226 Modern Üretim Bilimi
MHY 5225 Üretim Sistemleri Yönetimi
MHY 5227 Proje Yönetimi
MHY 5223 Kalite Yönetimi
MHY 5216 Teknoloji ve Yenilik Yönetimi
MHY 5212 İnsan Faktör Mühendisliği
MHY 5228 Tedarik Zinciri Yönetimi
MHY 5220 Bakım Yönetimi
MHY 5230 Mühendislik Felsefesi

3. Yarıyıl

END 5100 Proje
Seçmeli Ders 1
Seçmeli Ders 2

Ücretler


Güncellenmektedir.

SınavlarMezuniyet


Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans programından mezun olabilmek için toplam 60 AKTS karşılığı bir zorunlu, dokuz seçmeli dersten ve 30 AKTS karşılığı bir proje dersinden başarılı olunması gerekmektedir.


İletişim


Uzaktan Eğitim Merkezi :
444 9 228
uzem.destek@cbu.edu.tr
Şehitler Mahallesi, 700. Sokak, No:2, 45020, Şehzadeler/Manisa, Türkiye

Fen Bilimleri Enstitüsü :
0236 201 27 00
fen.ogrenci@cbu.edu.tr
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehit Prof Dr İlhan Varank Yerleşkesi,45140 Yunusemre/Manisa, Türkiye