Çağrı Destek Hattı : 444 9 228

Duyurular

» Tümünü Gör

Bize Ulaşın

Mühendislik Yönetimi Yükseklisans programı hakkında detaylı bilgi almak için çağrı destek hattımızdan yardım alabilirsiniz.


Misyon (Öz görev)
   Lisans eğitimini tamamlayan ve iş hayatının yönetimsel ve operasyonel kararlarında daha etkin rol almayı hedefleyenlere, analitik düşünme yeteneği, problemleri mühendislik bakış açısı ile çözme becerisi, yönetim, planlama ve karar alma süreçlerinde etkin rol oynayabilme yeteneği kazandırmaktır.

Vizyon
   Mühendislik Yönetimi alanında uzaktan eğitim programının avantajını da kullanarak ulusal çapta en çok tercih edilen program olmak.

Programın Amacı
   Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans programı, çeşitli mühendislik, fen ve sosyal bilimler alanlarında eğitim almış, stratejik ve operasyonel kararlar verme durumundaki kişilere yönelik geliştirilmiş bir programdır. Farklı mühendislik dallarından akademisyenlerin tecrübe ve bilgilerini bir araya getirerek günümüz ve geleceğin yöneticilerine farklı bakış açıları kazandırmaktadır. İşletmelerde, malzeme, işgücü, makine, para, enerji ve bilginin verimli kullanımını ve yönetimini sağlamak için yöntem ve tekniklerin uygulaması üzerine yoğunlaşan program, günümüzde sürekli olarak aranan, yıldızı yükselen ve lisansüstü eğitiminde en çok tercih edilen programlardan biridir. Hem üretim hem de hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin bu alanlarda yoğun ihtiyaca sahip olmaları, gelecekte de bu ilginin devam edeceğinin bir göstergesidir.

   Globalleşen dünyanın ihtiyaçlarına hızlı ve etkili cevaplar üretebilmek için karmaşık ve birçok disipline ait bilgileri eşzamanlı değerlendiren nitelikte yöneticilere ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüz rekabet koşulları; teknolojik ve pazar yönlü değişimleri etkin bir şekilde takip ederken ulusal ve uluslararası sosyoekonomik etmenlerin de dikkate alınmasına imkân tanıyarak Ar-Ge ve mühendislik faaliyetlerini disiplinler arası çalışma esnekliğinde yürütebilmeyi gerektirmektedir. Verimlilik, planlama,  kalite, karar verme teknikleri, yenilikçilik stratejileri ve çağdaş yönetim stratejileri bu açıklığın kapatılabilmesi için önemli araçlardır. Günümüz koşullarında dinamik bir yapıya sahip olan firmalarda entelektüel sermayenin çok iyi yönetilmesi gerekmektedir, bahsedilen yönetim tarzı içerisinde teknik konularda olduğu kadar sosyal iletişim konularında da gelişim gerekmektedir. Bu sebeple farklı disiplinlerin bakış açıları kazanılırken, etkin liderlik, takım çalışması, planlama ve kontrol süreçleriyle ilgili bilgi ve becerilerin kazanılmış olması önem taşımaktadır.

   Mühendislik Yönetimi programları, temel bilimleri, diğer mühendislik bilimlerini ve işletme bilimini birbirine bağlayan, bütün mühendislik birimleri için en fazla fırsata ve esnekliğe sahip olan tamamlayıcı eğitim programlarıdır. Günümüzde bu eğitimi almış kişiler, geleneksel üretim şirketlerinden havayollarına, finansal kurumlardan hastanelere, danışmanlık şirketlerine kadar pek çok alanda faaliyet göstermektedirler.

   Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Yönetimi Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans programının amaçlarından biri de hızla büyüyen ülkemiz ve bölgemiz sanayisinin ihtiyaçlarına hitap eden, çok yönlü ve ileri teknolojiyi takip edebilen, belirli alanlarında uzmanlaşmış personel yetiştirmektir. Programın hızla gelişen büyüyen ve Avrupa’nın en elverişli yatırım kenti olarak tanımlanan Manisa da olması, bölge sanayisinin Mühendislik Yönetimi, İnovasyon yönetimi ve Ar-Ge süreç yönetimi konularında uzman personele olan ihtiyacı, üniversite sanayi işbirliği için uygun ortam, sanayinin ihtiyaç duyduğu mühendislik ve ar-ge problemlerinin çözümünde etkin olmaya odaklı ders içerikleri programın değerini arttırmaktadır.

   Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans programı tecrübeli ve dinamik öğretim üyesi kadrosuyla, öğrencilerine mühendislik ve teknoloji yönetiminde operasyonel ve stratejik seviyede karar verme, planlama, uygulama ve sonuçlarını izleyerek değerlendirme aşamalarında gerekli bilgi birikimini aktarmayı hedeflemektedir. Problem çözme odaklı yapı içerisinde, temel yönetim ilkeleri ve kantitatif teknikler desteğinde etkin bir içerik sunmaktadır.

   Mühendislik Yönetimi Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans programının Türkiye’ deki genel eğilimi ve mühendis istihdam eden firmaların uzmanlık beklentisi göz önüne alındığında,  uzman işgücüne ihtiyaç duyan ülkemiz sanayisine çok yüksek fayda sağlayacağı öngörülmektedir. Program, çalışan kişilerin de yüksek lisans yapabilmesinin bir aracı olmayı da hedeflemektedir. Uzaktan eğitim olarak planlanan bu programın çalışan işgücünün eğitiminde çok büyük faydalar sağlayacağı beklenmektedir. Uzaktan eğitim programları Manisa Celal Bayar Üniversitesinde son iki yıldır başarı ile uygulanmaktadır ve her türlü teknik ve teknolojik yeterlilik mevcuttur.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Mühendislik Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans