Sağlık Hizmetlerinde İletişim

Sağlık Hizmetlerinde İletişim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Program :
Sağlık Hizmetlerinde İletişim Tezsiz Yüksek Lisans Programı / Fen Bilimleri Enstitüsü

İletişim :
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi :
444 9 228
uzem.destek@cbu.edu.tr
Şehitler Mahallesi, 700. Sokak, No:2, 45020, Şehzadeler/Manisa Türkiye

Sağlık Bilimleri Enstitüsü :
0236 236 09 89
saglik@cbu.edu.tr
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Uncubozköy Sağlık Kampüsü Tıp Fakültesi Dekanlığı Zemin Kat, Yunusemre/Manisa,Türkiye

Program Tanıtımı


Sağlık hizmetlerinde yüksek lisans programı ile sağlık alanında nitelikli iletişim ve ilişki kurma becerilerine sahip elemanlar ve yöneticilerin yetiştirilmesi ve bu alanda bilimsel bilgi üretilmesi amaçlanmaktadır.

Programın içeriği sağlık çalışanı ile hasta/hasta yakını arasındaki ve sağlık çalışanlarının kendi aralarındaki ilişki ve iletişime yöneliktir.

Sağlık hizmetlerinde iletişim yüksek lisans programı, başvuru şartlarında yer alan mezuniyet koşullarını taşıdığı takdirde doğrudan sağlık hizmeti verenler yanında sağlık kurumlarında herhangi bir şekilde görevlendirilebilen tüm üniversite mezunlarına açıktır. Bu programı bitirenlerin kendi alanlarında işe alımlarda tercih edilmeleri ve daha iyi pozisyonlarda çalışmaları söz konusudur. Ayrıca mezunlar yüksek öğretim kurumlarında öğretim görevlisi olarak atanabilme, sağlık kurumlarında yönetici olarak görev alma, sağlık kurumlarında insan kaynakları biriminde görev alma, sağlık kurumlarında eğitim birimlerinde görev alma, hastanelerde iletişim birimlerinde görev alma, hastanelerde kurumsal iletişim birimlerinde görev alma, hastane kalite birimlerinde görev alma, sağlıkla ilgili ürün ve hizmetlerin tanıtımında özelleşmiş ajanslarda görev alma, sağlık kurumlarında insan kaynakları biriminde görev alma ve sağlık hizmetlerinde iletişim alanında eğitici olarak görev alma şansı da elde etmektedirler.


Başvuru Koşulları


Sağlık Hizmetlerinde İletişim Tezsiz Yüksek Lisans programına belirli şartları taşıyan lisans mezunları başvurabilmektedir. Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES ve Yabancı Dil şartı aranmamaktadır. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde lisans başarı notları esas alınır.Öğretim Planı


SHİ 5635 Sağlık Hizmetlerinde İletişimin Kuramsal Boyutları
SHİ 5625 Davranışın Oluşumunu Etkileyen Psikolojik Etmenler
SHİ 5505 Kişilik
SHİ 5628 Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
SHİ 5504 Risk Grupları ve Yakınları ile İletişim
SHİ 5638 Sağlıklı Tutum ve Davranış Geliştirme
SHİ 5618 Sağlık Hizmetlerinde Sosyal Pazarlama
SHİ 5641 Kurum İçi İletişim
SHİ 5639 Zor Hasta ve Hasta Yakını ile İletişim
SHİ 5624 Kitle İletişimi
SHİ 5100 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği


Ücret


Güncellenmektedir.


Sınavlar

Mezuniyet


Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
İletişim


Uzaktan Eğitim Merkezi :
444 9 228
uzem.destek@cbu.edu.tr
Şehitler Mahallesi, 700. Sokak, No:2, 45020, Şehzadeler/Manisa, Türkiye

Sağlık Bilimleri Enstitüsü :
0236 236 09 89
saglik@cbu.edu.tr
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Uncubozköy Sağlık Kampüsü Tıp Fakültesi Dekanlığı Zemin Kat, Yunusemre/Manisa,Türkiye


Program Tanıtımı


Sağlık hizmetlerinde yüksek lisans programı ile sağlık alanında nitelikli iletişim ve ilişki kurma becerilerine sahip elemanlar ve yöneticilerin yetiştirilmesi ve bu alanda bilimsel bilgi üretilmesi amaçlanmaktadır.

Programın içeriği sağlık çalışanı ile hasta/hasta yakını arasındaki ve sağlık çalışanlarının kendi aralarındaki ilişki ve iletişime yöneliktir.

Sağlık hizmetlerinde iletişim yüksek lisans programı, başvuru şartlarında yer alan mezuniyet koşullarını taşıdığı takdirde doğrudan sağlık hizmeti verenler yanında sağlık kurumlarında herhangi bir şekilde görevlendirilebilen tüm üniversite mezunlarına açıktır. Bu programı bitirenlerin kendi alanlarında işe alımlarda tercih edilmeleri ve daha iyi pozisyonlarda çalışmaları söz konusudur. Ayrıca mezunlar yüksek öğretim kurumlarında öğretim görevlisi olarak atanabilme, sağlık kurumlarında yönetici olarak görev alma, sağlık kurumlarında insan kaynakları biriminde görev alma, sağlık kurumlarında eğitim birimlerinde görev alma, hastanelerde iletişim birimlerinde görev alma, hastanelerde kurumsal iletişim birimlerinde görev alma, hastane kalite birimlerinde görev alma, sağlıkla ilgili ürün ve hizmetlerin tanıtımında özelleşmiş ajanslarda görev alma, sağlık kurumlarında insan kaynakları biriminde görev alma ve sağlık hizmetlerinde iletişim alanında eğitici olarak görev alma şansı da elde etmektedirler.

Başvuru Koşulları


Sağlık Hizmetlerinde İletişim Tezsiz Yüksek Lisans programına her dönem belirlenen şartları taşıyan lisans mezunları başvurabilmektedir. Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES ve Yabancı Dil şartı aranmamaktadır. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde lisans başarı notları esas alınır.


Öğretim Planı


SHİ 5635 Sağlık Hizmetlerinde İletişimin Kuramsal Boyutları
SHİ 5625 Davranışın Oluşumunu Etkileyen Psikolojik Etmenler
SHİ 5505 Kişilik
SHİ 5628 Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
SHİ 5504 Risk Grupları ve Yakınları ile İletişim
SHİ 5638 Sağlıklı Tutum ve Davranış Geliştirme
SHİ 5618 Sağlık Hizmetlerinde Sosyal Pazarlama
SHİ 5641 Kurum İçi İletişim
SHİ 5639 Zor Hasta ve Hasta Yakını ile İletişim
SHİ 5624 Kitle İletişimi
SHİ 5100 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

Ücret


Güncellenmektedir.

SınavlarMezuniyet


Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.


İletişim


Uzaktan Eğitim Merkezi :
444 9 228
uzem.destek@cbu.edu.tr
Şehitler Mahallesi, 700. Sokak, No:2, 45020, Şehzadeler/Manisa, Türkiye

Sağlık Bilimleri Enstitüsü :
0236 236 09 89
saglik@cbu.edu.tr
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Uncubozköy Sağlık Kampüsü Tıp Fakültesi Dekanlığı Zemin Kat, Yunusemre/Manisa,Türkiye