Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Program :
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı / Fen Bilimleri Enstitüsü

İletişim :
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi :
444 9 228
uzem.destek@cbu.edu.tr
Şehitler Mahallesi, 700. Sokak, No:2, 45020, Şehzadeler/Manisa Türkiye

Sosyal Bilimler Enstitüsü :
0236 201 27 65
sbe@cbu.edu.tr
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Prof. Dr. İlhan VARANK Yerleşkesi, 45140, Yunusemre/Manisa,Türkiye

Program Tanıtımı


Kamu Yönetimi disiplini, bir yönetimsel sistemde karar ve politika oluşturma süreçlerini inceler. Disiplin, genellikle devletlerin yürütme gücü olarak düşünülür; yerel ve ulusal yönetimler düzeyinde kamu örgütleri ile kamu politikalarının örgütlenmesi, yönetimi ve uygulanması ile ilgilenir. Dolayısıyla, disiplin, program yönetimini ve kaynak yönetimini birlikte içerir. Kamu Yönetimi disiplinleri insan topluluklarının kamusal alanlarına odaklanmaları yönüyle ortak bir yöne sahiptirler. Kamu politikaları politik güçlerce yapıldığından kamu yöneticileri siyasal çevreyi göz ardı edemezler. Aynı şekilde, kamu politikaları da kamu yöneticilerince uygulandığı için politikacılar da kamu yöneticilerini göz ardı edemezler.

İşte bütün bu gerekçelerle Kamu Yönetimi sosyo-politik yaşam açısından büyük bir önem arz etmektedir. Bu bağlamda, bu yüksek lisans programı, kamunun ve özel kuruluşların gerek duyduğu çeşitli yönetim kademelerinde görev alacak, çağdaş yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip ve bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek nitelikte yöneticilerin Master programı düzeyinde yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bunların yanı sıra, akademik hayatta ihtiyaç duyulan bilimsel kadroları literatüre katkıda bulunabilecek ve bilimsel araştırma süreçlerine optimal katılımlarını sağlayacak şekilde yetiştirmek de bir diğer amacı oluşturmaktadır. Hedef, siyasal ve toplumsal olguları bilimsel açıdan değerlendirerek çözüm üreten bireyler yetiştirmektir. Bunun için temel amaç, öğrencilere güçlü bir lisansüstü kamu yönetimi eğitimini gerekli siyaset bilimi, yönetim bilimleri, kentsel ve çevre bilimleri ve hukuk bilgisiyle destekleyerek sunmaktır.

Diğer taraftan, Kamu Yönetimi alanına ilişkin olarak gerek özel gerekse kamusal kesimden artan talebi karşılamada söz konusu kesim içerisinde yer alan ve nitelikleri açısından da yüksek lisans yapması önem taşıyan kesimin büyük bir kısmı, çalışma yeri ve şartları nedeniyle mesai saatleri içerisinde lisansüstü programları takip etmek olanağından yoksundurlar. Bu kesimin taleplerinin karşılanması, kamu kesiminde görev alanların ve özel kesimdeki ilgililerin eğitim düzeylerinin geliştirilmesi ülkemiz için önemli kamusal yararlar da içermektedir.

Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin teorik ve pratik formasyon kazanmalarını sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Kamu Yönetimi Bölümü “Kentleşme ve Çevre Sorunları, Yönetim Bilimleri, Siyaset ve Sosyal Bilimler, Hukuk Bilimleri” bilim dallarından oluştuğu için Kamu Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, bu dört alanı dengeleyecek şekilde oluşmuştur. Öğrencilerimiz yönetim ve hukuk bilimlerinin temel yaklaşımlarını ve sorunlarını öğrenmenin yanı sıra, siyaset biliminin temel donanımına da sahip olmaktadırlar. Bu çerçevede Demokrasi, Sivil Toplum, Hukuk Felsefesi, Kent ve Çevre Politikaları, Uluslararası İlişkiler Teorisi gibi alanlarda ayrıntılı ve titiz bir program uygulanır. Siyaset ve yönetim biliminin temel yaklaşımlarına ilave olarak Türkiye’nin anayasal mevzuatı, yönetim ve siyaset yapısına ilişkin temel yaklaşımlar ve sorunlar da Kamu Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programında ele alınan konular arasındadır. Program, değişik bölümlerin seçmeli dersleriyle zenginleştirilmeye çalışılmaktadır.


Başvuru Koşulları


Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans programına tüm lisans mezunları başvurabilmektedir. Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES ve Yabancı Dil şartı aranmamaktadır. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde lisans başarı notları esas alınır.


Öğretim Planı


UKY 5111 Kamu Yönetimi Kuramları
UKY 5121 Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar
UKY 5151 Yerel Yönetimlerde Güncel Gelişmeler
UKY 5204 Karşılaştırmalı Kamu Politikaları
UKY 5272 Kentleşme Kuramları
UKY 5123 Dönem Projesi
SBE 5501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği (Z)
UKY 5220 İnsan Kaynakları Yönetimi
UKY 5218 Yerel Yönetimler Maliyesi (S)
UKY 5201 Kamu Yönetimi Teorileri
UKY 5225 Afet Yönetimi ve Politikaları
UKY 5205 Kentleşme Teorileri
UKY 5214 Kentsel Siyaset


Ücretler


Güncellenmektedir.


Sınavlar

Mezuniyet


Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans programından mezun olabilmek için kredili derslerin ve dönem projesinin başarı ile tamamlanması gerekmektedir.İletişim


Uzaktan Eğitim Merkezi :
444 9 228
uzem.destek@cbu.edu.tr
Şehitler Mahallesi, 700. Sokak, No:2, 45020, Şehzadeler/Manisa, Türkiye

Sosyal Bilimler Enstitüsü :
0236 201 27 65
sbe@cbu.edu.tr
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Prof. Dr. İlhan VARANK Yerleşkesi, 45140, Yunusemre/Manisa,Türkiye


Program Tanıtımı


Kamu Yönetimi disiplini, bir yönetimsel sistemde karar ve politika oluşturma süreçlerini inceler. Disiplin, genellikle devletlerin yürütme gücü olarak düşünülür; yerel ve ulusal yönetimler düzeyinde kamu örgütleri ile kamu politikalarının örgütlenmesi, yönetimi ve uygulanması ile ilgilenir. Dolayısıyla, disiplin, program yönetimini ve kaynak yönetimini birlikte içerir. Kamu Yönetimi disiplinleri insan topluluklarının kamusal alanlarına odaklanmaları yönüyle ortak bir yöne sahiptirler. Kamu politikaları politik güçlerce yapıldığından kamu yöneticileri siyasal çevreyi göz ardı edemezler. Aynı şekilde, kamu politikaları da kamu yöneticilerince uygulandığı için politikacılar da kamu yöneticilerini göz ardı edemezler.

İşte bütün bu gerekçelerle Kamu Yönetimi sosyo-politik yaşam açısından büyük bir önem arz etmektedir. Bu bağlamda, bu yüksek lisans programı, kamunun ve özel kuruluşların gerek duyduğu çeşitli yönetim kademelerinde görev alacak, çağdaş yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip ve bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek nitelikte yöneticilerin Master programı düzeyinde yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bunların yanı sıra, akademik hayatta ihtiyaç duyulan bilimsel kadroları literatüre katkıda bulunabilecek ve bilimsel araştırma süreçlerine optimal katılımlarını sağlayacak şekilde yetiştirmek de bir diğer amacı oluşturmaktadır. Hedef, siyasal ve toplumsal olguları bilimsel açıdan değerlendirerek çözüm üreten bireyler yetiştirmektir. Bunun için temel amaç, öğrencilere güçlü bir lisansüstü kamu yönetimi eğitimini gerekli siyaset bilimi, yönetim bilimleri, kentsel ve çevre bilimleri ve hukuk bilgisiyle destekleyerek sunmaktır.

Diğer taraftan, Kamu Yönetimi alanına ilişkin olarak gerek özel gerekse kamusal kesimden artan talebi karşılamada söz konusu kesim içerisinde yer alan ve nitelikleri açısından da yüksek lisans yapması önem taşıyan kesimin büyük bir kısmı, çalışma yeri ve şartları nedeniyle mesai saatleri içerisinde lisansüstü programları takip etmek olanağından yoksundurlar. Bu kesimin taleplerinin karşılanması, kamu kesiminde görev alanların ve özel kesimdeki ilgililerin eğitim düzeylerinin geliştirilmesi ülkemiz için önemli kamusal yararlar da içermektedir.

Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin teorik ve pratik formasyon kazanmalarını sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Kamu Yönetimi Bölümü “Kentleşme ve Çevre Sorunları, Yönetim Bilimleri, Siyaset ve Sosyal Bilimler, Hukuk Bilimleri” bilim dallarından oluştuğu için Kamu Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, bu dört alanı dengeleyecek şekilde oluşmuştur. Öğrencilerimiz yönetim ve hukuk bilimlerinin temel yaklaşımlarını ve sorunlarını öğrenmenin yanı sıra, siyaset biliminin temel donanımına da sahip olmaktadırlar. Bu çerçevede Demokrasi, Sivil Toplum, Hukuk Felsefesi, Kent ve Çevre Politikaları, Uluslararası İlişkiler Teorisi gibi alanlarda ayrıntılı ve titiz bir program uygulanır. Siyaset ve yönetim biliminin temel yaklaşımlarına ilave olarak Türkiye’nin anayasal mevzuatı, yönetim ve siyaset yapısına ilişkin temel yaklaşımlar ve sorunlar da Kamu Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programında ele alınan konular arasındadır. Program, değişik bölümlerin seçmeli dersleriyle zenginleştirilmeye çalışılmaktadır.

Başvuru Koşulları


Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans programına tüm lisans mezunları başvurabilmektedir. Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES ve Yabancı Dil şartı aranmamaktadır. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde lisans başarı notları esas alınır.

Öğretim Planı


UKY 5111 Kamu Yönetimi Kuramları
UKY 5121 Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar
UKY 5151 Yerel Yönetimlerde Güncel Gelişmeler
UKY 5204 Karşılaştırmalı Kamu Politikaları
UKY 5272 Kentleşme Kuramları
UKY 5123 Dönem Projesi
SBE 5501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği (Z)
UKY 5220 İnsan Kaynakları Yönetimi
UKY 5218 Yerel Yönetimler Maliyesi (S)
UKY 5201 Kamu Yönetimi Teorileri
UKY 5225 Afet Yönetimi ve Politikaları
UKY 5205 Kentleşme Teorileri
UKY 5214 Kentsel Siyaset

Ücretler


Güncellenmektedir.

Sınavlar
Mezuniyet


Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans programından mezun olabilmek için kredili derslerin ve dönem projesinin başarı ile tamamlanması gerekmektedir.


İletişim


Uzaktan Eğitim Merkezi :
444 9 228
uzem.destek@cbu.edu.tr
Şehitler Mahallesi, 700. Sokak, No:2, 45020, Şehzadeler/Manisa, Türkiye

Sosyal Bilimler Enstitüsü :
0236 201 27 65
sbe@cbu.edu.tr
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Prof. Dr. İlhan VARANK Yerleşkesi, 45140, Yunusemre/Manisa,Türkiye