Duyurular

Celal Bayar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Duyuruları

2018-19 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ek Sınavı
04.07.2019

Başvuru Tarihi: 16-17-18 Temmuz 2019

Sınav Tarihi: 23-24-25 Temmuz 2019

EK SINAV UYGULAMA ESASLARI

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4/c maddesinde; Mezun olabilmek için devamını sağlayıp en fazla üç dersten başarısız olanlara veya tüm derslerini verdiği halde mezuniyet için gerekli not ortalamasını tutturamayanlara ek sınav hakkı verileceği hükmü yer almaktadır.


Ek sınava girmeye hak kazanan öğrencilere verilecek ek sınavların yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtirmiştir.


A- Ek Sınavlara Başvurabilecek Olanlar

1. Mezuniyet aşamasında gelen ve durumu aşağıda belirtildiği şekilde olanlar ek sınavlara başvuru yapabilirler:

2. (Değişiklik - Senato: 07/06/2018-XI) Ek sınava girmeye hak kazanan öğrenciler, sınavına girecekleri derslerini kullanıcı adı ve şifresi ile UBS üzerinden seçeceklerdir.


B- Sınav Tarihi

1. Sınavlar akademik takvimde belirtildiği tarihlerde yapılacaktır.

2. Ek sınav notları sınav yapıldıktan sonra en geç üç gün içerisinde ilan edilir.


C- Genel Esaslar

 1. Öğrenci sınavına girmek istediği ders/dersleri kendisi belirler.
 2. Öğrencinin eksik seçtiği ders/dersler için veya ders seçimi yaptıktan sonra sınavına girmediği ders/dersler için ilgili yarıyılda yapılan ek sınavlardan sonra aynı yarıyılda tekrar ek sınav hakkı verilmez.
 3. Ek sınavlara giren öğrencilerin ek sınavlar sonucunda not ortalaması 2.00’ın altına düşmesi durumunda aynı yarıyılda tekrar ek sınav hakkı verilmez.
 4. Not ortalaması 2.00’ın altında olduğu için mezun olamayanlar “DD”, “DC”, “CC” harf notlu en çok üç dersten ek sınava girebilirler
 5. Not ortalaması 2.00’ın altında olduğu için mezun olamayanların “DD”, “DC”, “CC” harf notlu derslerinden girdikleri ek sınav sonucunda bu harf notlarının FF” veya “FD” ye dönüşmesi durumunda başarısız oldukları bu dersleri ilgili dönemlerinde tekrar alacaklardır.
 6. Ek Sınavlardan alınan notlar başarı notları yerine geçer. Öğretim elemanı harf notunu kendisi belirler.
 7. Öğrenci ek sınav hakkından her güz ve bahar yarıyılları sonunda yararlanır. Ek sınavlardan sonra “Başarısız” olduğu ders/dersleri tekrar alabilir.
 8. (Değişiklik - Senato: 28/01/2019-I) Ek sınavlara girilecek ders toplamlarına staj dersleri dâhil edilmez.
 9. Ek sınavı yapacak öğretim elemanları ilgili birim tarafından belirlenir.
 10. Ek sınavlar için herhangi bir ücret alınmaz.
 11. (Değişiklik - Senato: 07/06/2018-XI) İş yeri uygulama eğitimi dersini alan öğrenciler, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İşyeri Uygulama Eğitimi Yönergesi hükümlerine tabidir.

D- Yürürlük

 1. Bu esaslar Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Esasların Kabul Edildiği Senato Kararı
Tarihi Sayısı
12/04/2013 2013/03-VII
Esaslarda Değişiklik Yapan Senato Kararları
Tarihi Sayısı
07/06/2018 2018/10-XI
28/01/2019 2019/I


Duyuru Bağlantıları:

>> Kamu Yönetimi ve İşletme Uzaktan Öğretim Lisans Bölümü öğrencilerimizin ek sınavlarına yönelik (başvuru aşamaları, başvuru tarihleri, sınav tarihi vb. bilgiler için) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından paylaşılan duyuru için tıklayınız.

>> Çocuk Gelişimi Uzaktan Öğretim Önlisans Programı öğrencilerimizin ek sınavlarına yönelik Salihli Meslek Yüksekokulu tarafından paylaşılan duyuru için tıklayınız.

>> Bilgisayar Programcılığı Uzaktan Öğretim Önlisans Programı öğrencilerimizin ek sınavlarına yönelik Turgutlu Meslek Yüksekokulu tarafından paylaşılan duyuru için tıklayınız.

>> İnsan Kaynakları Yönetimi Uzaktan Öğretim Önlisans Programı öğrencilerimizin ek sınavlarına yönelik Ahmetli Meslek Yüksekokulu tarafından paylaşılan duyuru için tıklayınız.

>> İş Sağlığı ve Güvenliği Uzaktan Öğretim Önlisans Programı öğrencilerimizin ek sınavlarına yönelik Soma Meslek Yüksekokulu tarafından paylaşılan duyuru için tıklayınız.


Paylaş Tweet

Geri