Duyurular

2022-2023 Güz Dönemi Ara Sınavlar Hakkında Önemli Duyuru

2022-2023 Güz Dönemi Ara Sınavlar Hakkında Önemli Duyuru

Eklenme Tarihi : 19.10.2022

"Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar"ın 12. Madde (2) bendinde yer aldığı üzere, 14.09.2022 tarihli YÖK Yürütme Kurulu kararıyla uzaktan öğretim bölüm/programlarında kayıtlı öğrencilerin sınavlarının 2022-2023 Güz yarıyılı da dahil olmak üzere yüz yüze düzenlenmesi gerektiği hususu bildirilmiştir.

İlgili Madde:

MADDE 12- (2) Ara sınavlar, dönem sonu sınavları ile bütünleme sınavlarının yüz yüze gözetimli olarak yapılması esastır. Bu sınavların nerede ve ne şekilde yapılacağı ile temel olarak belirlenen sınavlara ek olarak sözlü sınav, performans, proje, tez ve portfolyo gibi ölçme değerlendirme yöntemlerinden hangilerinin uygulanacağına, öğretimi sürdüren ilgili birimin önerisi üzerine senato tarafından karar verilir. (Değişik; 18.08.2022 tarihli YÖK Genel Kurulu’nda verilen yetkiye dayanarak 14.09.2022 tarihli YÖK Yürütme Kurulu)