S.S.S.

Sıkça Sorular Sorular

Sistem kullanımı için web sitemizin "Kılavuzlar" menüsünde yer alan tanıtım kılavuzundan faydalanabilirsiniz.

Tanıtım kılavuzu için tıklayınız.

Sistemsel ve yönetimsel konular başta olmak üzere tüm talep ve istekleriniz için UZEM yönetimi ile web sitemizde yer alan "Müdüre Mesaj" kanalı üzerinden iletişim kurabilirsiniz.

Dönem boyunca ilgili dersin öğretim elemanı ile LMS sisteminde yer alan "Mesaj At" menüsü üzerinden iletişim kurabilirsiniz.

YÖK Genel Kurulu'nun 30.03.2017 tarihli Genel Kurul Kararı uyarınca " uzaktan eğitim programlarında düzenlenecek olan diplomalarda uzaktan eğitim ibaresinin yer alması" zorunlu hale getirilmiştir.

02.05.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında ise 30.03.2017 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu'nda alınan kararın 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren söz konusu programlara kayıt olan öğrenciler için uygulanmasına karar verilmiştir.

Öğrenim gördüğünüz bölümün öğrenci işleri bürosuna bizzat başvurarak gerekli belgelerinizi alabilirsiniz.

Uzaktan eğitim programlarından mezun olan öğrencilerimiz aynı programdan mezun olan örgün eğitim öğrencilerimiz ile aynı haklara sahip olurlar.

Mevcut bölüm ve programlarımızın öğrenim ücretleri bilgilerine web sayfamızda yer alan "Öğrenim Ücretleri" menüsü üzerinden erişebilirsiniz.

Öğrenim ücretleri için tıklayınız.

24 Nisan 2010 tarihinde resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” e göre

Madde 6 (4)  Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.

Bu geçişte dikkat edilmesi gereken diğer yönetmelik maddeleri şunlardır;

Madde 5 (1) Farklı Yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapılabilir.

Madde 6 (1) (Değişik:RG-18/3/2016-29657) Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

24 Nisan 2010 tarihinde resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” e göre;

Madde 6 (4)  Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

Bu geçişte dikkat edilmesi gereken diğer yönetmelik maddeleri şunlardır;

Madde 5 (1) Farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapılabilir.

Madde 6 (1) (Değişik:RG-18/3/2016-29657) Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

24 Nisan 2010 tarihinde resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” e göre;

Madde 6 (5) Birinci veya İkinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.

Bu geçişte dikkat edilmesi gereken diğer yönetmelik maddeleri şunlardır;

Madde 5 (1) Farklı Yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapılabilir.

Madde 6 (1) (Değişik:RG-18/3/2016-29657) Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.