Sıkça Sorulan Sorular

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi - Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular


Uzaktan eğitim programlarından mezun olan öğrencilerimiz aynı programdan mezun olan örgün eğitim öğrencilerimiz ile aynı haklara sahip olurlar.

Öğrenim gördüğünüz bölümün öğrenci işleri bürosuna bizzat başvurarak gerekli belgelerinizi alabilirsiniz.

YÖK Genel Kurulu'nun 30.03.2017 tarihli Genel Kurul Kararı uyarınca " uzaktan eğitim programlarında düzenlenecek olan diplomalarda uzaktan eğitim ibaresinin yer alması" zorunlu hale getirilmiştir.

02.05.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında ise 30.03.2017 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu'nda alınan kararın 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren söz konusu programlara kayıt olan öğrenciler için uygulanmasına karar verilmiştir.

Sınavların uygulama şekli ve zamanı bağlı olduğunuz birim tarafından belirlenecektir. Sınav tarihleri "uzem.cbu.edu.tr" ana sayfamızdan ve öğrenim gördüğünüz bölüm/program web sayfasından duyurulmaktadır.

24 Nisan 2010 tarihinde resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” e göre;

Madde 6 (5) Birinci veya İkinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.

Bu geçişte dikkat edilmesi gereken diğer yönetmelik maddeleri şunlardır;

Madde 5 (1) Farklı Yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapılabilir.

Madde 6 (1) Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

24 Nisan 2010 tarihinde resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” e göre;

Madde 6 (4)  Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yıl ki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

Bu geçişte dikkat edilmesi gereken diğer yönetmelik maddeleri şunlardır;

Madde 5 (1) Farklı Yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapılabilir.

Madde 6 (1) Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

24 Nisan 2010 tarihinde resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” e göre

Madde 6 (4)  Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.

Bu geçişte dikkat edilmesi gereken diğer yönetmelik maddeleri şunlardır;

Madde 5 (1) Farklı Yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapılabilir.

Madde 6 (1) Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.