Mevzuat

Mevzuat

Mevzuat

Yönetmelikler

MCBÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

MCBÜ Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

MCBÜ Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Programlar Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

MCBÜ Yönetmeliklerine erişmek için tıklayınız.


Yönergeler

MCBÜ Önlisans ve Lisans Programları Arasında Kurum İçi ve Kurumlararası Yatay Geçiş Yönergesi

MCBÜ Önlisans ve Lisans Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Yönergesi

MCBÜ Ön Lisans ve Lisans Öğrenci Akademik Danışmanlık Yönergesi

MCBÜ İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi

MCBÜ Sanayi İşbirliği Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi İsteğe Bağlı Staj Yönergesi

MCBÜ Üniversite Seçmeli Dersler Uygulama Yönergesi

MCBÜ Çift Anadal Programı Yönergesi

MCBÜ Yan Dal Programı Yönergesi

MCBÜ Özel Öğrenci Yönergesi

MCBÜ Bağıl Değerlendirme Sistemi Yönergesi

MCBÜ Yaz Okulu Yönergesi

MCBÜ Diploma Yönergesi

MCBÜ Ön Lisans ve Lisans Programı Mezunlarının Başarı Sıralamalarının Tespitine İlişkin Yönergesi

MCBÜ Yönergelerine erişmek için tıklayınız.

Esaslar

Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar

MCBÜ Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru Usul ve Esasları

MCBÜ Merkezi Yapılan Atatürk ilkeleri ve İnklap Tarihi, Yabancı Dil (İngilizce), Türk Dili Muafiyet Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar

MCBÜ Ek Sınav Uygulama Esasları

MCBÜ Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere Verilecek Ek Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar

MCBÜ Esaslarına erişmek için tıklayınız.