Uzaktan Eğitim Nedir?

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan Eğitim Uzaktan Eğitim ; zamandan ve mekandan tamamen bağımsız bir şekilde öğrencinin ve öğretim üyesinin kampüse gelme zorunluluğu olmaksızın mevcut var olan bilgisayar teknolojileri vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak derslerin işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve görüntüleyebileceği, günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında geçtiği akılcı, çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistemidir.

Uzaktan Eğitim ; bir açık öğretim sistemi ya da örgün öğretimin yanında başvurulan ikinci sınıf bir öğretim sistemi değildir. Aksine yıllardır ileri düzey gelişmiş ülkelerde uygulanan ve en yeni ölçme ve değerlendirme metotları kullanılan, en modern donanıma sahip eğitim sistemidir.

 

Neden Uzaktan Eğitim ? Uzaktan Eğitimin Avantajları Nelerdir?

 

 

Uzaktan Eğitim Özellikle Kimler İçin Uygundur?

Uzaktan Eğitim herkes için uygundur ve örgün eğitim sisteminin dezavantajlarının pek çoğunu ortadan kaldırır. Yaşam düzeninizi değiştirmeksizin eğitim görme hakkı verir.

Örgün öğretimde bulunan ;


gibi dezavantajlar Uzaktan Eğitim sisteminde herhangi bir sorun teşkil etmemektedir. Bir yandan iş hayatınıza devam ederken öteki yandan eğitiminizi devam ettirebilirsiniz ya da Manisa dışında herhangi bir ilden kampüse gelme gibi ulaşım sıkıntısı yaşamaksızın kendi evinizden eğitim hayatınızı devam ettirebilirsiniz.

 

Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Hakları Nelerdir?

Uzaktan Eğitim programlarında okuyan öğrencilerimiz ; öğrenci kimliği edinme, üniversitenin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerinden ve olanaklarından yararlanma ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerine sağlanan diğer bütün olanaklardan yararlanabilmektedir. 

 

Uzaktan Eğitim Programlarının Üniversitenin Diğer Programları Arasında Eğitim Kalitesi Farkı Var Mı?

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin diğer (Örgün ve İkinci Öğretim) programlarında eğitim veren ve kendi alanında uzman akademisyenler Uzaktan Eğitim öğrencilerine eğitim vermektedir. Öğretim elemanlarının derse devamı, derslerin işlenişi ve kalitesi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezi (MCBU UZEM) tarafından kontrol edilmekte ve çeşitli uygulamalar ile ölçülmektedir.

Örgün öğretimde olduğu gibi öğretim elemanları ve öğrenciler arasında canlı dersler yapılmaktadır. Uzaktan Eğitim öğrencilerimiz canlı dersler esnasında öğretim elemanları ile iletişime geçebilir ve sorularını yöneltebilirler. Buna ilaveten öğrencilerimiz çeşitli uygulamalar ile günün herhangi bir saatinde öğretim elemanları ile (özel mesaj vb.) iletişime geçebilirler.

Alacak olduğum diplomamda "Uzaktan Eğitim" ibaresi yer alacak mıdır?

YÖK Genel Kurulu'nun 30.03.2017 tarihli Genel Kurul Kararı uyarınca " uzaktan eğitim programlarında düzenlenecek olan diplomalarda uzaktan eğitim ibaresinin yer alması" zorunlu hale getirilmiştir.

Uzaktan Eğitimde Sınavlar Nasıl Yapılmaktadır?

Üniversitemizin Uzaktan Eğitim programlarında vize sınavlarınız tamamen internet üzerinden yapılmaktadır. Uzaktan Eğitim dönem sonu final sınavları programınızın var olduğu Meslek Yüksekokulu/Fakülte/Enstitü tarafından belirtilen yerlerde gözetmenler eşliğinde gerçekleşir.Pandemi sürecinde ise, mevcut duruma göre alınan kararlar uygulanmakta olup, sınavların gerçekleştirilmesine yakın tarihlerde web sayfamız üzerinden paylaşılmaktadır.