Yeni Program Başvuru İçeriği

Yeni Program Başvuru İçeriği

Yeni Program Başvuru İçeriği

UZAKTAN ÖĞRETİM BAŞVURU DOSYASI İÇERİĞİ
Programın sayfası ve tanıtımı
Öğrenme yönetim siteminin varlığı (Mesaj, tartışma forumu, ödev, değerlendirme ve iletişim araçları)
Ders Bilgi Formu (İzlence)
Ders sunumları (çevrimiçi veya çevrimdışı)(video/slayt/animasyon)
Ders notları (çevrimdışı pdf)
Eş zamanlı derslerin yönetimi için çevrimiçi bir sistem
Dört haftalık canlı ders anlatımı kaydı
Onaylanmış Kontrol Listesi

Not: Uzaktan öğretim usul ve esaslarına göre, yeni program açma işlemleri için YÖK'ün belirlemiş olduğu yukarıdaki bilgilerinin hazırlanarak, Merkezimizle entegre bir şekilde başvuru işlemlerinin yürütülmesi gerekmektedir. UZEM Başvuru Usul ve Esasları dahilinde dosya hazırlanmalıdır.(http://uzem.cbu.edu.tr/dosya/UZEMTYL.pdf)